Fitch: Επιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις για 7 μεγάλες τουρκικές τράπεζες - Αρνητικό το outlook

Fitch: Επιβεβαιώνονται οι αξιολογήσεις για 7 μεγάλες τουρκικές τράπεζες - Αρνητικό το outlook
Η Fitch Ratings διατηρεί αμετάβλητες τις αξιολογήσεις 7 μεγάλων τουρκικών τραπεζών 
Στην επιβεβαίωση των αξιολογήσεων -μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας- επτά μεγάλων τουρκικών τραπεζών προχώρησε η Fitch Ratings (χωρίς να ακολουθεί το μπαράζ υποβαθμίσεων της Moody’s), διατηρώντας, ωστόσο, τις αρνητικές προοπτικές (outlook).
Η δράση αφορά τις Turkiye Garanti Bankasi (ΒΒ-), Yapi ve Kredi Bankasi (ΒΒ-), Turkiye Is Bankasi (Β+), Akbank T.A.S. (Β+), T.C. Ziraat Bankasi (Β+), Turkiye Halk Bankasi (Β+) και Turkiye Vakiflar Bankasi (Β+).
Ο αμερικανικός οίκος εξακολουθεί να «βλέπει» τον κίνδυνο επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων ως περιορισμένο, δεδομένης της υψηλής εξάρτησης της Τουρκίας από το ξένο κεφάλαιο -μεγάλο μέρος του οποίου προέρχεται από τον τραπεζικό τομέα- και από τα ισχυρά κίνητρα των αρχών να διατηρήσουν την πρόσβαση στην αγορά.
Ωστόσο, εάν τα εξωτερικά οικονομικά υποστούν σημαντικές πιέσεις, κάποια μορφή παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα που θα μπορούσε να εμποδίσει την ικανότητα των τραπεζών να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους θα ήταν πιο πιθανή, υπογραμμίζεται.
Οι αξιολογήσεις των επτά τραπεζών αντικατοπτρίζουν τη συγκέντρωση των δραστηριοτήτων τους στο τουρκικό λειτουργικό περιβάλλον υψηλού κινδύνου, το οποίο επιδεινώθηκε σημαντικά το 2018, όπως αποδεικνύεται από την υποτίμηση της λίρας (28% το 2018 και 9% το 2019, έναντι του δολαρίου ΗΠΑ), τα υψηλά επιτόκια σε τοπικό νόμισμα και μια ασθενής προοπτική ανάπτυξης (πρόβλεψη για συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά 1,1% το 2019).
«Οι συνθήκες της αγοράς το 2019 παραμένουν μια πρόκληση, η οποία επιδεινώθηκε από τη συνεχιζόμενη αστάθεια της αγοράς και την πολιτική και γεωπολιτική αβεβαιότητα.
Οι κίνδυνοι για την ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων για τις τράπεζες είναι σημαντικοί. (…)
Και οι επτά τράπεζες έχουν επίσης έκθεση, σε διαφορετικό βαθμό, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στις προοπτικές ανάπτυξης.
Οι δείκτες των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε όλες τις επτά τράπεζες επιδεινώθηκαν το 2018, αντανακλώντας την απότομη άνοδο των μη εξυπηρετούμενων δανείων -σε απόλυτους όρους- το 2ο εξάμηνο 2018, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας, αν και το μερίδιο τους σε σχέση με τα μικτά δάνεια παραμένει αρκετά χαμηλό.
Αναμένουμε περαιτέρω αύξηση των NPLs. (…)
Η κερδοφορία παραμένει σε ικανοποιητικά επίπεδα, αλλά βρίσκεται υπό πίεση», σχολιάζει ο οίκος.
Στις 3 Μάη 2019, η Fitch επιβεβαίωσε σε «ΒΒ» τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Τουρκίας, διατηρώντας τις αρνητικές προοπτικές (outlook).
Όπως ανέφερε, οι αξιολογήσεις αντανακλούν τα αδύναμα εξωτερικά οικονομικά, με υψηλή απαίτηση εξωτερικής χρηματοδότησης, χαμηλά συναλλαγματικά διαθέσιμα, υψηλό καθαρό εξωτερικό χρέος, υψηλό πληθωρισμό, ιστορικό οικονομικής αστάθειας και πολιτικούς και γεωπολιτικούς κινδύνους.
Η αξιολόγηση υποστηρίζεται από τα ισχυρά δημόσια οικονομικά, μια μεγάλη και διαφοροποιημένη οικονομία με δραστήριο ιδιωτικό τομέα.
Η οικονομία προσαρμόζεται σε μια απότομη υποτίμηση της λίρας το 2018.
Η ταχεία διόρθωση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών συνιστά απαραίτητο βήμα στην πορεία προς την επανεξισορρόπηση και τη σταθεροποίηση, υπογραμμίζει ο οίκος.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τις προοπτικές της οικονομικής ανάκαμψης και του πληθωρισμού, την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής και τις επιπτώσεις στα δημόσια οικονομικά και τον τραπεζικό τομέα.
Τα ακαθάριστα συναλλαγματικά αποθέματα (συμπεριλαμβανομένου του χρυσού) αυξήθηκαν κατά 7 δισεκ. δολάρια κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2019, αλλά συρρικνώθηκαν σε 96,3 δισεκ. δολάρια το Μάρτιο πριν από τις εκλογές, σημειώνεται.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται στο 0,7% του ΑΕΠ το 2019 (το χαμηλότερο από το 2002).
Παρόλα αυτά, η απαίτηση εξωτερικής χρηματοδότησης θα παραμείνει υψηλή λόγω των αποπληρωμών του χρέους του ιδιωτικού τομέα.
Η Fitch εκτιμά ότι η συνολική εξωτερική χρηματοοικονομική απαίτηση (συμπεριλαμβανομένου του βραχυπρόθεσμου χρέους) ανέρχεται σε 173 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ το 2019, από 212 δισεκ. το 2018.
Η δημοσιονομική επίδοση έχει πληγεί από την αδύναμη οικονομία.
Το πρώτο τρίμηνο του 2019 το έλλειμμα της κεντρικής κυβέρνησης ανήλθε σε 36,2 δισεκ. λίρες (0,8% του ΑΕΠ), από 20,4 δισεκ. ένα χρόνο πριν.
Ο οίκος «βλέπει» το έλλειμμα στο 2,7% του ΑΕΠ το 2020.
Το επίπεδο του ακαθάριστου δημοσίου χρέους θα αυξηθεί στο 31% στο τέλος του 2019, από 30,4% το 2018, λόγω της διεύρυνσης του δημοσιονομικού ελλείμματος.
Το 47% του χρέους ήταν εκφρασμένο σε ξένα νομίσματα στα τέλη Φεβρουαρίου.
Οι δύσκολες συνθήκες λειτουργίας συνεχίζουν να ασκούν πίεση στον τραπεζικό τομέα.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs) ανέρχονταν 4,1% τον Απρίλιο, από 3% στο τέλος του 2017.
Η κεφαλαιακή επάρκεια (CET1) παραμένει πάνω από την κανονιστική απαίτηση, στο 16,4% στο τέλος Μαρτίου 2019, επισημαίνεται.
«Η Τουρκία διέρχεται βαθιά οικονομική ύφεση, αλλά η οικονομία φαίνεται ότι έχει φθάσει στο ναδίρ.
Τα προσωρινά κίνητρα που σχετίζονται με τις εκλογές και η ταχεία πιστωτική επέκταση από τις κρατικές τράπεζες συνέβαλαν στην ανάκαμψη.
Τα ποσοστά ανάπτυξης για το 2019 θα παραμείνουν αρνητικά μέχρι το 4ο τρίμηνο και η οικονομία αναμένεται να συρρικνωθεί κατά 1,1% φέτος.
Το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε ραγδαία.
Η ανάπτυξη θα πρέπει να αναζωογονηθεί το 2020, στο 3,1%. (…)
Κατά την άποψη της Fitch, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι προκύπτουν από τις περίπλοκες και κατά καιρούς ασταθείς διεθνείς σχέσεις της Τουρκίας.
Υπάρχει ένας αριθμός σημείων πίεσης στις σχέσεις με τις ΗΠΑ, κυρίως με την προγραμματισμένη από την κυβέρνηση αγορά των πυραύλων S-400 από τη Ρωσία», αναφέρει ο οίκος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS