Διάψευση δημοσιευμάτων από ΔΕΗ: Η επιχείρηση είναι εύρωστη - Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θα ολοκληρωθεί Αύγουστο του 2019

Διάψευση δημοσιευμάτων από ΔΕΗ: Η επιχείρηση είναι εύρωστη - Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θα  ολοκληρωθεί  Αύγουστο του 2019
Διάψευση δημοσιευμάτων από ΔΕΗ: Η επιχείρηση είναι εύρωστη - Η τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων θα  ολοκληρωθεί  Αύγουστο του 2019
Αναφορικά με σημερινό (20/6) δημοσίευμα στον ημερήσιο Τύπο σχετικά με την οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ ανακοινώνονται τα εξής:
1. Τα  αποτελέσματα  του  3μήνου  του  2019  δεν  έχουν  ακόμα  οριστικοποιηθεί  καθώς υφίστανται  σημαντικές  εκκρεμότητες  που  τα  επηρεάζουν.  
Η  ακριβής  εικόνα  θα ολοκληρωθεί  τις  επόμενες  μέρες  και  βέβαια  θα  συζητηθεί  έγκαιρα  στο  Δ.Σ.  της επιχείρησης  και  θα  ανακοινωθεί  υπεύθυνα  σύμφωνα  με  την  πάγια  πολιτική  πλήρους
διαφάνειας που ακολουθεί η ΔΕΗ.
2.  Δεν  έχουν  καμία  βάση  στοιχεία  και  εκτιμήσεις  όπως  ότι  η  ΔΕΗ  αναζητεί  επειγόντως €300 εκατ. ή ότι κινδυνεύει η ασφάλεια εφοδιασμού των νησιών ή γενικότερα.
Σε ότι αφορά  στο  θέμα  της  ρευστότητας  η  Διοίκηση το  διαχειρίζεται  συστηματικά  και αποτελεσματικά. 
Η  τιτλοποίηση  των  ληξιπρόθεσμων  απαιτήσεων  που  βρίσκεται  σε εξέλιξη  και  αναμένεται  να  ολοκληρωθεί  τον  προσεχή  Αύγουστο,  θα  ενισχύσει  τη ρευστότητα της ΔΕΗ σημαντικά.
 3. Για τις απαιτήσεις τόκων από τον ΑΔΜΗΕ και άλλους φορείς, για τις οποίες η ΔΕΗ έχει ήδη κάνει πρόβλεψη περίπου €200 εκατ., στο πλαίσιο της αρχής της συντηρητικότητας (prudence)  που  ακολουθεί  αυστηρά  στη  σύνταξη  των  οικονομικών  της  καταστάσεων αναμένονται  δικαστικές  αποφάσεις,  για  τις  οποίες  εκφράζεται  αισιοδοξία. 
Ωστόσο  η επιδίωξη  εξωδικαστικών  συμβιβασμών  είναι  μια  δόκιμη  πρακτική  την  οποία επιδιώκουμε.
4. Σε ότι  αφορά στις ενέργειες του πλάνου  της  McKinsey,  εξελίσσονται  ικανοποιητικά, πράγμα  για  το  οποίο  η  Διοίκηση  θα  ενημερώσει  αναλυτικά  και  υπεύθυνα  τους μετόχους στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 27ης
 Ιουνίου
5.  Σε  κάθε περίπτωση εκτιμήσεις και χαρακτηρισμοί του  τύπου «η  ΔΕΗ  στο  χείλος  του γκρεμού» δεν έχουν καμία βασιμότητα. 
Η  επιχείρηση  είναι  εύρωστη, υλοποιεί πρόγραμμα επενδύσεων  €790  εκατ.  το  2019,  και μετασχηματίζεται γοργά και σχεδιασμένα για τη βελτίωση της οικονομικής της κατάστασης και την ανταγωνιστικότητά της.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS