Τα πάντα αλλάζουν μόνο το χρέος παραμένει στάσιμο στα 357 δισ

Τα πάντα αλλάζουν μόνο το χρέος παραμένει στάσιμο στα 357 δισ
Πότε θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία οι τραπεζικές μετοχές όταν θα μειωθούν αισθητά τα NPEs
Τα πάντα αλλάζουν... πλην του ελληνικού χρέους που παραμένει στάσιμο στα 357 δισεκ. ευρώ.
Θυμίζουμε ότι από δάνεια ESM και EFSF η Ελλάδα έχει δανειστεί 252 δισεκ. ενώ θετικό είναι ότι τα repos μειώνονται από 24 σε 19 δισεκ.
 
Η Εθνική μελετάει την έκδοση tier 2 ομολόγου 350 με 500 εκατ για να ενισχύσει τα κεφάλαια της με στόχο επιτόκιο 8%

Το Fairfax πότε θα ξεκινήσει την σταδιακή αποεπένδυση από την Eurobank όταν θα μειωθούν αισθητά τα NPEs

Πότε θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία οι τραπεζικές μετοχές όταν θα μειωθούν αισθητά τα NPEs

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS