Η μείωση του φορολογικού συντελεστή εταιριών στην Ελλάδα θα έχει μικρή επίδραση στο ΑΕΠ

Η μείωση του φορολογικού συντελεστή εταιριών στην Ελλάδα θα έχει μικρή επίδραση στο ΑΕΠ
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα έχει πιο σημαντική επίδραση από την μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις στο ακαθάριστο εγχώριο προιόν (ΑΕΠ).
Η μείωση του φορολογικού συντελεστή επιχειρήσεων στην Ελλάδα θα έχει μικρή επίδραση στο ΑΕΠ δηλαδή στο εθνικό προιόν.
Για να μπορέσει να αυξηθεί το ΑΕΠ μιας οικονομίας απαιτείται συνδυασμός παραμέτρων και προφανώς η μείωση των φορολογικών συντελεστών έχει ουσιαστικά μικρή επίδραση στην εθνική οικονομία.
Π.χ. μια εταιρία που πληρώνει 25% φόρο ας υποθέσουμε ότι είναι 100.000 ευρώ αλλά πρέπει να προκαταβάλλει 100% τον φόρο της επόμενης χρονιάς αυτό σημαίνει συνολική επιβάρυνση 200.000 ευρώ οπότε ταμειακά η εταιρία βρίσκεται υπό πίεση.
Η μείωση των φορολογικών συντελεστών δεν είναι η πρωτεύουσα παρέμβαση στην οικονομία αλλά πως οι επιχειρήσεις θα αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους.
Για την ιστορία η Ελλάδα με 28% - ήταν 29% - ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρήσεων βρίσκεται σχετικά υψηλά στην κατάταξη.
Η Γαλλία με 33,3% και η Γερμανία με 29,8% έχουν υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές από ότι η Ελλάδα.
Η Ιταλία με 24% φορολογικό συντελεστή εμφανίζει σημάδια κόπωσης στην οικονομία της.
Η Μάλτα με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη 35% εμφανίζει αύξηση ΑΕΠ 6,6% και μόλις 3,7% ανεργία.
Στον αντίποδα η Ουγγαρία με τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη μόλις 9% εμφανίζει αύξηση ΑΕΠ 4,9% για το 2018 με 3,6% ανεργία.
Άρα ο υψηλός ή χαμηλός φορολογικός συντελεστής δεν έχουν τόσο ουσιώδη σημασία εάν δεν συνδεθεί με αύξηση μισθών και αύξηση κατανάλωσης.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η Ελβετία η οποία αναπτύσσεται με ρυθμό μόλις 0,6% αλλά ο φορολογικός συντελεστής είναι 17,7%.
Εκτός Ευρώπης η Αργεντινή έχει 35% φορολογικό συντελεστή επιχειρήσεων και ύφεση πάνω από -1% στην οικονομία.
Η Παραγουάη στην Λατινική Αμερική με 10% φορολογικό συντελεστή έχει 0,8% αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση αλλά με μεγάλες διακυμάνσεις στην οικονομία περίοδοι ύφεσης διαδέχονται περιόδους μεγάλης ανάκαμψης.
Για την ιστορία αξίζει να αναφερθεί ότι παγκοσμίως ο  ομοσπονδιακός φόρος εισοδήματος εταιρειών εισήχθη για πρώτη φορά το 1909, όταν εισόδημα άνω των 5.000 δολαρίων υποβλήθηκε σε φορολογικό συντελεστή 1%.
Από τότε έχει αλλάξει περίπου 35 φορές, με τον υψηλότερο φορολογικό συντελεστή στην Ευρώπη στο 35%.
Επιστρέφοντας στην Ελλάδα το βασικό πρόβλημα είναι η χαμηλή παραγωγική ικανότητα και οι χαμηλές δημόσιες επενδύσεις.
Αντιθέτως κίνητρο για την αύξηση του ΑΕΠ θα είναι η ενίσχυση των τιμών των ακινήτων.
Η αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων θα βελτιώσει μια πλειάδα παραμέτρων στην οικονομία αλλά και στις τράπεζες αφού θα βελτιωθεί το προφίλ των δανείων που έχουν ως εξασφαλίσεις εξυπηρετούμενα και μη εξυπηρετούμενα ακίνητα.
Η μείωση του ΕΝΦΙΑ θα έχει πιο σημαντική επίδραση από την μείωση του φορολογικού συντελεστή στις επιχειρήσεις στο ακαθάριστο εγχώριο προιόν (ΑΕΠ).
Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει αναφέρει ότι θα μειώσει τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
Εάν ο ΕΝΦΙΑ καταργηθεί πλήρως – προφανώς αδύνατο για το ορατό μέλλον λόγω των δανειστών – θα αναμενόταν μια θετική επίδραση στην αξία των ακινήτων επιπλέον 5% έως 10% με βάση τις τρέχουσες τιμές.
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS