Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συνεγγυητικού - Πρόεδρος ο Χαρ. Γκότσης

Συγκροτήθηκε το νέο ΔΣ του Συνεγγυητικού - Πρόεδρος ο Χαρ. Γκότσης
Πρόεδρος στην Επενδυτική Επιτροπή του Συνεγγυητικού ο Βολικας Κίμων
Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών που αναδείχθηκε από τις αρχαιρεσίες που έλαβαν χώρα κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του στις 6 Ιουνίου 2019.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ - ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΝ
ΜΕΛΟΣ - ΔΕΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ - ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού όρισε νέα Επενδυτική Επιτροπή, η σύνθεση της οποίας είναι η ακόλουθη:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΒΟΛΙΚΑΣ ΚΙΜΩΝ
ΜΕΛΟΣ - ΔΕΠΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ - ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Σημειώνεται ότι η Επενδυτική Επιτροπή αποτελεί συμβουλευτικό όργανο που συστήνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού, σκοπός της οποίας είναι η διαχείριση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS