Τεχνική Ολυμπιακή: Έκτακτη Γ.Σ. στις 2/7 για την εισφορά των μετοχών του Πόρτο Καρράς σε νέα θυγατρική

Τεχνική Ολυμπιακή: Έκτακτη Γ.Σ. στις 2/7 για την εισφορά των μετοχών του Πόρτο Καρράς σε νέα θυγατρική
Η εισφορά των μετοχών του Πόρτο Καρράς σε νέα θυγατρική θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τεχνική Ολυμπιακή, που θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου 2019
Η εισφορά των μετοχών του Πόρτο Καρράς σε νέα θυγατρική θα βρεθεί στο επίκεντρο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τεχνική Ολυμπιακή, που θα διεξαχθεί στις 2 Ιουλίου 2019, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, με την από 11/06/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, καλούνται οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Τεχνική Ολυμπιακή Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 02/07/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00πμ, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Σολωμού 20 – Άλιμος Αττικής), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση της απόφασης του ΔΣ για την εισφορά του συνόλου των μετοχών της εταιρείας «Πόρτο Καρράς Α.Ε.» που κατέχει η Εταιρεία σε υπό ίδρυση 100% θυγατρική αυτής.
2. Ανακοίνωση και Έγκριση εκλογής μελών Διοικητικού Συμβουλίου σε πλήρωση κενωθεισών θέσεων. Έγκριση των Διοικητικών Συμβουλίων της εταιρείας που προέκυψαν μετά τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της 23ης Ιουλίου 2018, 6ης Μαρτίου 2019 και 31ης Μαΐου 2019.
3. Διάφορες ανακοινώσεις.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS