Δέλτα Τεχνική: Στις 24 Ιουνίου 2019 η καταβολή τόκων ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού

Δέλτα Τεχνική: Στις 24 Ιουνίου 2019 η καταβολή τόκων ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού
Στις 24 Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν οι τόκοι του ΚΟΔ της Δέλτα Τεχνική για την 3η περίοδο εκτοκισμού
Στις 24 Ιουνίου 2019 θα καταβληθούν οι τόκοι του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Δέλτα Τεχνική για την 3η περίοδο εκτοκισμού, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η «Δέλτα Τεχνική Α.Ε.» ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τους όρους του από 22 Δεκεμβρίου 2017 Κοινού Ομολογιακού Δανείου (εφεξής «το ΚΟΔ»), όπως αυτοί αποφασίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «Δέλτα Τεχνική Ανώνυμη Κατασκευαστική Βιομηχανική Εμπορική Τουριστική Εταιρεία» (εφεξής «η Εκδότρια»), η ημέρα προσδιορισμού των δικαιούχων τόκου (Record Date) του ΚΟΔ για την 3η Περίοδο Εκτοκισμού από 27.12.2018 έως 24.06.2019 είναι η Παρασκευή 21η Ιουνίου 2019.
Δικαιούχοι της εταιρικής πράξης (εν προκειμένω του τοκομεριδίου) είναι οι επενδυτές που είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. τη σχετική ημέρα (Record Date) δηλαδή την Παρασκευή 21η Ιουνίου 2019.
H ημερομηνία κατά την οποία οι ομολογίες θα διαπραγματεύονται χωρίς το 3ο τοκομερίδιο (Ex coupon date) είναι η Πέμπτη 20 Ιουνίου 2019.
Το ποσό των τόκων για την ως άνω Περίοδο Εκτοκισμού που αντιστοιχεί σε 6.500 ομολογίες και οι οποίες τελούν σήμερα υπό διαπραγμάτευση στην Εναλλακτική αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανέρχεται στο ποσό των € 177.756,94, ήτοι ποσό € 27,347222 ανά ομολογία.
Το ποσό των τόκων έχει υπολογισθεί με επιτόκιο 5,50% ετησίως (προ φόρων), με βάση έτος 360 ημερών και τον πράγματι διαδραμόντα χρόνο (act/360).
Η καταβολή των οφειλόμενων τόκων προς τους δικαιούχους των ομολογιών θα πραγματοποιηθεί μέσω της «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων Α.Ε. (ATHEXCSD) τη Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 ως ακολούθως:
1. Μέσω των Χειριστών των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες, και Χρηματιστηριακές εταιρείες), για τους Ομολογιούχους οι οποίοι έχουν εξουσιοδοτήσει τους Χειριστές τους για την είσπραξη, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας του Σ.Α.Τ.
2. Οι Ομολογιούχοι οι οποίοι έχουν ζητήσει εξαίρεση από τη λήψη χρηματικών ωφελημάτων από το χειριστή τους ή οι αξίες τους βρίσκονται για οποιαδήποτε αιτία στον ειδικό λογαριασμό, θα πληρώνονται στα γραφεία της ATHEXCSD (Λ. Αθηνών 110, καθημερινά 09:00 έως 16:00) ή σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδεικνύουν μέσω έγγραφου αιτήματός τους ή με κατάθεση -αν έχουν δηλώσει - στον Διεθνή Αριθμό Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας Σ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της ATHEXCSD.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS