Αττικές Εκδόσεις: Στις 25 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Αττικές Εκδόσεις: Στις 25 Ιουλίου 2019 η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Στις 25 Ιουλίου 2019, αντί της 28ης Ιουνίου, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αττικές Εκδόσεις
Στις 25 Ιουλίου 2019, αντί της 28ης Ιουνίου που είχε ανακοινωθεί αρχικά, θα διεξαχθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Αττικές Εκδόσεις, όπως ανακοίνωσε σήμερα (11/6/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία «Αττικές Εκδόσεις Ανώνυμος Εκδοτική Εταιρεία» ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων από Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 σε Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS