Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή κοινές και προνομιούχες της Τιτάν

Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή κοινές και προνομιούχες της Τιτάν
Λόγω της δημόσιας πρότασης και της προσπάθειας να μεταφερθεί η έδρα της εισηγμένης στο εξωτερικό, οι μετοχές υστερούν σημαντικά έναντι της απόδοσης της αγοράς
Χωρίς το δικαίωμα στο μέρισμα ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή διαπραγματεύονται σήμερα 11/6 οι κοινές και προνομιούχες μετοχές της Τιτάν.
Οι μετοχές το τελευταίο διάστημα και ειδικά μετά από τη δεύτερη προσπάθεια της διοίκησης και των βασικών μετόχων να μεταφέρουν την έδρα στο εξωτερικό, έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλότερα επίπεδα και δεν ακολουθεί το θετικό κλίμα της αγοράς.
Η κοινή μετοχή υποχωρεί από την αρχή του έτους 7,3% έναντι ανόδου της αγοράς κατά 37,4%.
Το προνόμιο έχει καλύτερη εικόνα και λόγω της δημόσιας πρότασης έχει κλείσει τη διαφορά με την κοινή μετοχή και υποχωρεί μόλις 1,9%.


BREAKING NEWS