IENE: Ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα και η αντιμετώπισή τους στο Vienna Energy Transition Forum

IENE: Ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα και η αντιμετώπισή τους στο Vienna Energy Transition Forum
ΙΕΝΕ: Ο ενεργειακός τομέας στις χώρες της ΝΑ Ευρώπης πρέπει να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αλλαγές
Ορισμένες από τις πιο προοδευτικές δυνάμεις του ενεργειακού τομέα απ' όλη την Ευρώπη, προκειμένου να συζητηθούν τα καυτά ενεργειακά και περιβαλλοντικά ζητήματα της εποχής μας και οι δυνατότητες αντιμετώπισής τους, συγκεντρώνει το Vienna Energy Transition Forum, το οποίο συγκαλεί την Πέμπτη και την Παρασκευή (6 και 7 Ιουνίου) στη Βιέννη το Ινστιτούτο Ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) που εδρεύει στην Αθήνα, σε συνεργασία με το Energy Center Europe (ECE), με έδρα την αυστριακή πρωτεύουσα.
Όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, καθώς η Ευρώπη εισέρχεται σε φάση απανθρακοποίησης, συμμορφούμενη με τους στόχους που έχει θέσει η ΕΕ, αλλά και με τις διεθνείς δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί, έχουν αρχίσει να εμφανίζονται οι σοβαρές δυσκολίες και αδυναμίες του όλου εγχειρήματος οι οποίες και θα συζητηθούν διεξοδικά στο Forum της Βιέννης.
Ο ενεργειακός τομέας στις χώρες της ευρύτερης περιοχής της Κεντρικής και ΝΑ Ευρώπης πρέπει να προετοιμαστεί για τις επικείμενες αλλαγές και να αναπτύξει στρατηγικές για μία ομαλή μετάβαση.
Καθώς αναμένεται να επιταχυνθεί η οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια, η παραγωγή και χρήση ενέργειας θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, καθώς οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να προσαρμόσουν κατάλληλα τα ενεργειακά τους συστήματα προκειμένου να ανταποκριθούν στους ενεργειακούς και κλιματικούς στόχους της Ευρώπης.
Ωστόσο οι στόχοι αυτοί αποτελούν επί του παρόντος μια υπερβολική απαίτηση για την περιοχή, λόγω της υψηλής εξάρτησής της από τα στερεά καύσιμα και του αργού ρυθμού των μεταρρυθμίσεων.
Υπό αυτή την έννοια, οι προτεραιότητες και ο σχεδιασμός της «ενεργειακής μετάβασης» στην Κεντρική και τη ΝΑ Ευρώπη δημιουργούν τεράστιες προκλήσεις που θα απαιτήσουν προσεκτικό προγραμματισμό, κοινωνική αποδοχή, συνεχείς επενδύσεις και ισχυρή δέσμευση στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης.

Στο Vienna Energy Transition Forum της Βιέννης θα συζητηθούν και θα αναλυθούν σε βάθος

θέματα όπως είναι η ανάγκη να απανθρακοποιηθεί η ηλεκτροπαραγωγή, με ταυτόχρονη διατήρηση αξιόπιστου φορτίου βάσης, ο ρόλος του φυσικού αερίου ως καυσίμου επιλογής και η ανάγκη περαιτέρω διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας υπό οικονομικά ανταγωνιστικούς όρους.
Η πολιτική της ΕΕ για την απανθρακοποίηση και ο οδικός χάρτης για την Ενεργειακή Μετάβαση θα εξεταστούν και θα συζητηθούν ενδελεχώς υπό το πρίσμα μιας δέσμης παραγόντων που περιλαμβάνουν, από την ενοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την διασύνδεση των ηλεκτρικών δικτύων, μέχρι τις δυσκολίες υλοποίησης των ζωτικής σημασίας διασυνδετηρίων αγωγών φυσικού αερίου, καθώς και τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας ως μιας ρεαλιστικής εναλλακτικής δυνατότητας για την παραγωγή μηδενικών εκπομπών ηλεκτρικής ενέργειας.
Ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο, όπως επισημαίνεται, αγνοείται συστηματικά στις συναντήσεις που αφορούν την Ενεργειακή Μετάβαση, αλλά το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς στο Forum της Βιέννης, είναι ο εποικοδομητικός ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει συνολικά η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου στη διαδικασία της Ενεργειακής Μετάβασης.
Το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), το οποίο συνδιοργανώνει το Forum της Βιέννης, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύρια ενασχόληση την μελέτη των ενεργειακών θεμάτων και παράλληλα την ενημέρωση των επαγγελματιών του χώρου, αλλά και της κοινής γνώμης γενικότερα.
Το ΙΕΝΕ έχει ως κύριο σκοπό να αποτελέσει τον πόλο γύρω από τον οποίο τα ενεργειακά θέματα θα μπορούν να συζητούνται, να αναλύονται, να συντίθενται και να προβάλλονται στις επιστημονικές-τεχνολογικές κοινότητες, στους κοινωνικούς, παραγωγικούς και οικονομικούς φορείς, καθώς και στους θεσμοθετημένους φορείς της πολιτείας χωρίς δεσμεύσεις, με αντικειμενικότητα και αξιοπιστία, που διασφαλίζεται από το επιστημονικό και διοικητικό του κύρος και την απόλυτη διαφάνεια που διέπει κάθε του δράση.
Το όραμα του ΙΕΝΕ είναι να αποτελέσει έναν ανεξάρτητο, αξιόπιστο και εγνωσμένου επιστημονικού κύρους οργανισμό για ανάλυση, μελέτη και διαμόρφωση θέσεων γύρω από την ορθολογική παραγωγή, μεταφορά και χρήση της ενέργειας στην Ελλάδα και στην Νοτιοανατολική Ευρώπη προς όφελος της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και του περιβάλλοντος της περιοχής.
Το ΙΕΝΕ ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2003, ως «Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» με έδρα την Αθήνα, από μια ομάδα ανεξάρτητων επιστημόνων και στελεχών επιχειρήσεων οι οποίοι ασχολούνται επιστημονικά και επαγγελματικά στον ενεργειακό τομέα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS