Σε υψηλά 8 ετών η μετοχή της Κλουκίνας – Λάππας – Ενισχύεται άνω του 20%

Σε υψηλά 8 ετών η μετοχή της Κλουκίνας – Λάππας – Ενισχύεται άνω του 20%
Σύμφωνα με τον ισολογισμό η καθαρή θέση είναι στα 52,8 εκατ. ευρώ επομένως η μετοχή διαπραγματεύεται με ελκυστικό p/bv και χαμηλή μόχλευση 
Σημαντική άνοδο που ξεπερνά το 20% καταγράφει η μετοχή της Κλουκίνας-Λάππας και για πρώτη φορά μετά από 8 χρόνια βρίσκεται πάνω από τα 0,95 ευρώ με υψηλό όγκο συναλλαγών.
Η τιμή της μετοχής είναι στα 0,94 ευρώ με υψηλό ημέρας στα 0,97 ευρώ και αποτίμηση 37 εκατ. ευρώ.
Ο όγκος έχει ξεπεράσει τις 160 χιλ. τεμάχια και στον πίνακα των ανοδικών μετοχών βρίσκεται στην πρώτη θέση.
Υπενθυμίζεται πως ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Κλουκίνας - Λάππας στην χρήση 2018 μειώθηκε κατά 6,57% και διαμορφώθηκε στα 28,3 εκατ. ευρώ, έναντι 30,3 εκατ. ευρώ το 2017.
Τα αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 656.822 ευρώ έναντι κερδών 63.690 ευρώ το 2017 αυξημένα κατά 931,29%.
Το Μάϊο του 2019 θα λειτουργήσει το ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας που θα προσφέρει το πλήρες εύρος προϊόντων και υποστηρικτικών υπηρεσιών της εταιρείας. Στόχος είναι να εκμεταλλευτεί την υψηλή προοπτική που παρουσιάζει ο κλάδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ελλάδα, να αυξήσει σημαντικά τις πωλήσεις της εταιρείας και να συγκαταλεγεί ανάμεσα στα καταστήματα με τις υψηλότερες πωλήσεις.
Το μικτό περιθώριο της εταιρείας αναμένεται να διατηρηθεί το 2019 στα ίδια με το 2018 επίπεδα και να μη δεχτεί περαιτέρω πιέσεις συρρίκνωσης.
Το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει την επιστροφή κεφαλαίου 0,04 ευρώ ανά μετοχή.
Σύμφωνα με τον ισολογισμό η καθαρή θέση είναι στα 52,8 εκατ. ευρώ επομένως η μετοχή διαπραγματεύεται με ελκυστικό p/bv
Οι συνολικές υποχρεώσεις μειώθηκαν στα 23,3 εκατ. ευρώ και από αυτές περίπου 12,5 εκατ. ευρώ αφορούν τραπεζικές.
Ωστόσο υπήρχαν 5,3 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα, άρα η μόχλευση είναι χαμηλή.


BREAKING NEWS