Γύρισε αρνητική η καθαρή θέση του ομίλου Intralot στο πρώτο τρίμηνο του 2019

Γύρισε αρνητική η καθαρή θέση του ομίλου Intralot στο πρώτο τρίμηνο του 2019

Τα αποτελέσματα κάνουν ακόμα πιο αναγκαίες τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και συμμαζέματος που έχει ανακοινώσει η διοίκηση
Νέες μεγάλες ζημιές εμφάνισε η Intralot στο πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης με αποτέλεσμα η καθαρή θέση του ομίλου να γυρίσει αρνητική κατά 4,1 εκατ. ευρώ ενώ της μητρικής είναι στα 47,5 εκατ. ευρώ.
Ο τζίρος υποχώρησε στα 192,7 εκατ. ευρώ από 210,7 εκατ. ευρώ και η ζημιά αυξήθηκε 10,8 εκατ. ευρώ από 6,7 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 917,7 εκατ. ευρώ από 909,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018 και τα ταμειακά διαθέσιμα μειώθηκαν στα 133,7 εκατ. ευρώ από 162,4 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές υποχώρησαν στα 19,6 εκατ. ευρώ και δεν μπόρεσαν να καλύψουν τις επενδυτικές και τις χρηματοδοτικές εκροές.
Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε στα 647,5 εκατ. ευρώ.
Τα αποτελέσματα κάνουν ακόμα πιο αναγκαίες τις προσπάθειες αναδιάρθρωσης και συμμαζέματος που έχει ανακοινώσει η διοίκηση.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS