Στο +6% η Motor Oil λόγω αποτελεσμάτων – Το πρώτο τρίμηνο ήταν ανώτερο των εκτιμήσεων

Στο +6% η Motor Oil λόγω αποτελεσμάτων – Το πρώτο τρίμηνο ήταν ανώτερο των εκτιμήσεων
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 61,2 εκατ. ευρώ με τη Beta να σημειώνει πως περίμενε 52,6 εκατ. ευρώ
Με ισχυρή άνοδο διαπραγματεύεται η μετοχή της Motor Oil από το ξεκίνημα της συνεδρίασης και λίγο πριν το κλείσιμο βρίσκεται στο +6% και στα 21,38 ευρώ με όγκο 328 χιλ. τεμάχια και αποτίμηση 2,36 δισ. ευρώ.
Νωρίτερα έγραφε «Το Παρασκήνιο της Αγοράς»:
Καλύτερη των εκτιμήσεων ήταν η επίδοση της διύλισης της Motor Oil στο πρώτο τρίμηνο με αποτέλεσμα ο όμιλος να ανακοινώσει ισχυρά αποτελέσματα.
Ο τζίρος αυξήθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ από 2,04 δισ. ευρώ, τα κέρδη εκμετάλλευσης στα 156,8 εκατ. ευρώ από 70,9 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 106,6 εκατ. ευρώ από 41 εκατ. ευρώ.
Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 61,2 εκατ. ευρώ με τη Beta να σημειώνει πως περίμενε 52,6 εκατ. ευρώ.
Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν στα 1,95 δισ. ευρώ από 1,73 δισ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια στα 1,2 δισ. ευρώ από 1,1 δισ. ευρώ.
Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 501 εκατ. ευρώ από 250,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 39,4 εκατ. ευρώ, στις επενδυτικές οι εκροές ανήλθαν στα 58,2 εκατ. ευρώ και υπήρξε μικρή αύξηση του δανεισμού.
Τα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώθηκαν στα 582,1 εκατ. ευρώ.
Από την εφαρμογή για πρώτη φορά του ΔΠΧΑ 16 ο όμιλος αύξησε τα περιουσιακά στοιχεία με δικαίωμα χρήσης κατά 165,1 εκατ. ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις από μισθώσεις εμφανίζονται αυξημένες κατά 146,7 εκατ. ευρώ.
Στη λογιστική κατάσταση αναφέρεται:
Τον Μάρτιο 2019 ολοκληρώθηκε μέσω των 100% θυγατρικών “MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED” και “NEVINE HOLDING LIMITED” η συναλλαγή για την απόκτηση του 50% στις εταιρίες “ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του τηλεοπτικού σταθμού ALPHA με έδρα την Παλλήνη Αττικής, “ALPHA ΡAΔΙΟΦΩΝΙΚΗ Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού ALPHA 98,9 με έδρα την Παλλήνη Αττικής και “ALPHA ΡAΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΚΡΟΝΟΣ Α.Ε.” που έχει την εκμετάλλευση του ραδιοφωνικού σταθμού ALPHA 96,5 με έδρα την Θεσσαλονίκη.
Το συνολικό κόστος συμμετοχής ανήλθε σε 33 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 21,5 εκατ. ευρώ αφορούσε αγορά υφιστάμενων μετοχών και 11,5 εκατ. ευρώ συμμετοχή σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου.
Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής αυτής το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στην “ NEVINE HOLDING LIMITED” έγινε 50%.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS