Από ιδιώτες παρόχους το 45% των νέων συνδέσεων φυσικού αερίου στην Αττική – Μικρή η μετακίνηση υφιστάμενων χρηστών

Από ιδιώτες παρόχους το 45% των νέων συνδέσεων φυσικού αερίου στην Αττική – Μικρή η μετακίνηση υφιστάμενων χρηστών
Από 120.000 στο τέλος του 2018, οι ενεργές συνδέσεις στην Αττική προβλέπεται να αγγίξουν τις 250.000 μέσα στην επόμενη πενταετία
Κινητικότητα καταγράφεται στην επιλογή προμηθευτή από τους νέους πελάτες φυσικού αερίου στην Αττική, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εμπεδώσει στην πράξη το γεγονός ότι η λιανική αγορά έχει απελευθερωθεί πλήρως από την περσινή χρονιά.
Έτσι, ο ανταγωνισμός είναι ενισχυμένος στην κατηγορία των καινούριων συνδέσεων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, καθώς το 45% από αυτές έχουν πραγματοποιηθεί από εναλλακτικούς παρόχους.
Ωστόσο, οι «μετακινήσεις» ήδη υφιστάμενων ενεργών μετρητών σε νέο πάροχο κινούνται σε μικρότερα επίπεδα.
Κάτι που σημαίνει πως, τουλάχιστον σε αυτή την φάση, για τους εναλλακτικούς προμηθευτές φυσικού αερίου η «δεξαμενή» υποψήφιων πελατών είναι κατ’ εξοχήν οι καταναλωτές που αποκτούν για πρώτη φορά πρόσβαση στο φυσικό αέριο.
Η εξέλιξη αυτή μπόρεσε να γίνει πραγματικότητα και χάρις στο ρυθμιστικό πλαίσιο που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ μετά από εισηγήσεις των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου, κατά το σχεδιασμό της πλήρους απελευθέρωσης της λιανικής αγοράς.
Κι αυτό γιατί το εν λόγω πλαίσιο θέσπισε διαφανή κριτήρια για την ισότιμη συμμετοχή όλων των εταιρειών στα δίκτυα.
Σε κάθε περίπτωση, η τάση αυτή σημαίνει πως η προώθηση του ανταγωνισμού συμβαδίζει με την ανάπτυξη νέων συνδέσεων.
Επομένως, το πλάνο της ΕΔΑ Αττικής για διπλασιασμό των ενεργών μετρητών έως το 2025 αναμένεται να ενισχύσει την κινητικότητα στη λιανική αγορά φυσικού αερίου.

Επέκταση του δικτύου αερίου στο λεκανοπέδιο

Για τον διπλασιασμό των ενεργών μετρητών, ο Διαχειριστής προγραμματίζει μεταξύ άλλων την κατασκευή περίπου 800 νέων χιλιομέτρων δικτύου φυσικού αερίου χαμηλής πίεσης σε υφιστάμενες και νέες γεωγραφικές περιοχές της Αττικής.
Έτσι, από 120.000 στο τέλος του 2018, οι ενεργές συνδέσεις στην Αττική προβλέπεται να αγγίξουν τις 250.000 στα μέσα της επόμενης 10ετίας.
Αν λάβουμε υπόψη πως ένα ποσοστό των συνδέσεων αφορά κεντρικές θερμάνσεις πολυκατοικιών, καλύπτοντας επομένως παραπάνω από ένα νοικοκυριά, θα εξυπηρετούνται πλέον πάνω από 600.000 νοικοκυριά έναντι 350.000 σήμερα.
Επομένως, αν ληφθεί επίσης υπόψη ότι σταδιακά θα ενισχυθεί και η αλλαγή προμηθευτή από τις υφιστάμενες συνδέσεις, τότε ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μία σημαντική νέα αγορά φυσικού αερίου στην Αττική για τους εναλλακτικούς παρόχους, διπλάσια σε σχέση με την αγορά πριν από το 2018, δηλαδή πριν από την απελευθέρωση.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS