Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Θετική εξέλιξη η μείωση των χρηματοοικονομικών

Ικανοποιητικά τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ – Θετική εξέλιξη η μείωση των χρηματοοικονομικών
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 593 εκατ. ευρώ, επομένως ο δείκτης p/bv παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ και η μόχλευση βάσει της καθαρής θέσης δεν είναι υψηλή
Θετικά χαρακτηρίζονται τα αποτελέσματα της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, με τις πωλήσεις να αυξάνονται κατά 4,5% λόγω της αύξησης του όγκου κατά 3,8%.
Σε επίπεδο προσαρμοσμένων EBITDA καταγράφεται επίσης βελτίωση στα 37,6 εκατ. ευρώ από 36,3 εκατ. ευρώ, ενώ αν προσμετρηθεί η μείωση στα κέρδη των μετάλλων υπάρχει μείωση.
Ο όμιλος είχε στο περσινό διάστημα κέρδη 8 εκατ. ευρώ και φέτος έχει 0,7 εκατ. ευρώ (η πτώση της τιμής του αλουμινίου επηρέασε κυρίως).
Η θετική έκπληξη έρχεται από τη μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους καθώς ο όμιλος πέτυχε μετά από αναδιαπραγμάτευση των δανείων μείωση των επιτοκίων.
Η βελτίωση σύμφωνα με την εταιρεία ανήλθε στο 23,6% καθώς κατέβαλε τόκους 6,5 εκατ. ευρώ από 8,6 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 16,5 εκατ. ευρώ από 22,1 εκατ. ευρώ.
Στις υπόλοιπες γραμμές της λογιστικής κατάστασης αναγράφονται αποθέματα 489,7 εκατ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τριμήνου από 519,2 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2018, απαιτήσεις από πελάτες 279,6 εκατ. ευρώ από 218,2 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα 26,5 εκατ. ευρώ από 34,2 εκατ. ευρώ, ίδια κεφάλαια 731,9 εκατ. ευρώ και δανειακές υποχρεώσεις 614,3 εκατ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 18,2 εκατ. ευρώ και οι επενδυτικές αρνητικές κατά 20,9 εκατ. ευρώ με αποτέλεσμα να καταγραφεί μείωση των ταμειακών διαθεσίμων κατά 7,6 εκατ. ευρώ και αύξηση του δανεισμού.
Η αποτίμηση ανέρχεται στα 593 εκατ. ευρώ, επομένως ο δείκτης p/bv παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, ενώ και η μόχλευση βάσει της καθαρής θέσης δεν είναι υψηλή.
Για τη στήλη σημαντικό ρόλο θα παίξουν οι λειτουργικές ταμειακές ροές στα επόμενα τρίμηνα και αυτό που θέλουμε να δούμε είναι η μείωση του ύψους των απαιτήσεων, εξέλιξη που θα βοηθήσει τη βελτίωση των ροών και του ταμείου.

www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS