Αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτιωμένη κερδοφορία αναμένει για το σύνολο του 2019 η Πλαστικά Θράκης

Αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτιωμένη κερδοφορία αναμένει για το σύνολο του 2019 η Πλαστικά Θράκης
Αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτιωμένη κερδοφορία αναμένει για το σύνολο του 2019 η Πλαστικά Θράκης
Αύξηση του κύκλου εργασιών και βελτιωμένη κερδοφορία αναμένει για το σύνολο του 2019 η Πλαστικά Θράκης, όπως ανακοίνωσε σήμερα (21/5/2019) η εταιρεία, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών.
Ειδικότερα, η εταιρεία Πλαστικά Θράκης Εταιρεία Συμμετοχών Α.Ε.Ε. (εφεξής για λόγους συντομίας «η Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ετήσια ενημέρωση των αναλυτών και των θεσμικών επενδυτών.
Στην σημερινή ενημερωτική αυτή παρουσίαση αναφέρθηκαν οι λόγοι οι οποίοι συνετέλεσαν στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων της χρήσεως 2018, αναλύθηκε το επενδυτικό πρόγραμμα της τετραετίας 2015-2018 και δόθηκαν κάποιες εκτιμήσεις για την πορεία του α' τριμήνου του 2019, καθώς και για το σύνολο της τρέχουσας χρήσεως.
Ειδικότερα η Διοίκηση εκτιμά ότι τα μεγέθη του Ομίλου στο α' τρίμηνο της τρέχουσας χρήσεως θα παραμείνουν στα ίδια σχεδόν επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο της χρήσεως 2018.
Για το σύνολο της τρέχουσας χρήσεως εκτιμάται αύξηση του όγκου πωλήσεων και του κύκλου εργασιών ενώ και η κερδοφορία του Ομίλου αναμένεται να είναι ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με το 2018.
Η σχετική παρουσίαση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.thracegroup.gr καθώς και στην ιστοσελίδα του Χ.Α. (www.helex.gr).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS