Στα 0,58 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών το α' 3μηνο του 2019

Στα 0,58 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών το α' 3μηνο του 2019
Η μείωση στα καθαρά κέρδη ξεπέρασε το 50%
Στα 0,58 εκατ. ευρώ μειώθηκαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών το α' 3μηνο του 2019, έναντι 1,18 εκατ. ευρώ το α΄ τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 50,7%.
Μετά από προσαρμογές στην αξία των χρεογράφων, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο του 2019 διαμορφώνονται σε 0,013 ευρώ έναντι 0,016 ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, ενώ με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,010 ευρώ έναντι 0,020 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
Για το α’ τρίμηνο του 2019 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 6,1 εκ. ευρώ έναντι 7,1 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018 μειωμένος κατά 14,0%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν σε €5,9 εκ. έναντι €6,8 εκ. το α’ τρίμηνο του 2018.
Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών για το α’ τρίμηνο του 2019 μειώθηκε κατά 2,0% σε 3,8 εκ. ευρώ , έναντι 3,9 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων (ΕΒΤ) το α’ τρίμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 0,87 εκ. ευρώ έναντι 1,79 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018, παρουσιάζοντας μείωση 51,4%.
Για το α’ τρίμηνο του 2019 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 46,0 εκ. ευρώ έναντι 72,0 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2018 παρουσιάζοντας μείωση 36,2%, ενώ η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς μειώθηκε κατά 13,9% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018 (48,6 δις ευρώ έναντι 56,4 δις ευρώ ).
Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε στις 29.03.2019 στις 721,4 μονάδες, μειωμένος κατά 7,6% σε σχέση με το κλείσιμο στο τέλος του α’ τριμήνου του 2018 (780,5 μονάδες).
Η ρευστότητα της αγοράς μετρούμενη με την κυκλοφοριακή ταχύτητα μειώθηκε στο 23,2% το α’ τρίμηνο 2019 από 26,3% την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ενώ ο μέσος ημερήσιος όγκος συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 27,3 εκ. μετοχές έναντι 50,3 εκ. μετοχών (μείωση 45,8%).
Στην αγορά παραγώγων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός συμβολαίων μειώθηκε κατά 34,5% (40,1 χιλ. έναντι 61,2 χιλ.), ενώ τα αντίστοιχα έσοδα διαπραγμάτευσης και εκκαθάρισης κατέγραψαν μικρότερη μείωση λόγω της διαφοροποίησης του μίγματος προϊόντων στην αγορά.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS