Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΧΑΕ

Μια ματιά στα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΧΑΕ
Η μετοχή εκτιμάται ότι παίζει σχεδόν 50 φορές τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, ενώ με βάση τα κέρδη του 2018 παίζει με p/e 81
Φτωχά όπως άλλωστε τα περίμεναν οι αναλυτές ήταν τα αποτελέσματα πρώτου τριμήνου της ΕΧΑΕ.
Ο τζίρος είναι χαμηλός (6,1 εκατ. ευρώ από 7,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2018) και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν στα 0,58 εκατ. ευρώ από 1,17 εκατ. ευρώ.
Στην αποτίμηση των 240 εκατ. ευρώ φαίνεται πως θα έχουμε άλλη μία χρήση με υψηλό p/e για τη μετοχή.
Τα ταμειακά διαθέσιμα ανέρχονται στα 74,7 εκατ. ευρώ αλλά μένει να δοθεί το μέρισμα των 0,05 ευρώ και η επιστροφή κεφαλαίου 0,11 ευρώ ανά μετοχή, τα οποία θα μειώσουν περαιτέρω τη ρευστότητα.
Τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται στα 111,5 εκατ. ευρώ, ενώ η εισηγμένη δεν έχει τραπεζικές υποχρεώσεις.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές ίσα που κάλυψαν τις επενδυτικές.
Η μετοχή εκτιμάται ότι παίζει σχεδόν 50 φορές τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης, ενώ με βάση τα κέρδη του 2018 παίζει με p/e 81.
Σε όρους p/bv για τη χρήση 2018 είναι στις 2,9 φορές και σε EV/EBITDA 32 φορές.
Καλή η μερισματική απόδοση αλλά για πόσο ακόμα καιρό θα μπορεί να δίνει τέτοια ποσά η εισηγμένη.
Τα ταμειακά διαθέσιμα έχουν μειωθεί σημαντικά και ο τζίρος στο ΧΑ αλλά και ο όγκος στο χρηματιστήριο παραγώγων δεν βοηθούν.
Επίσης η έξοδος από το ΧΑ εταιρειών συνεχίζεται, νέες εταιρείες δεν εισάγονται και οι αυξήσεις κεφαλαίου γίνονται με το σταγονόμετρο.
Στην αγορά ομολόγων έγιναν κάποιες εισαγωγές αλλά και από εκεί κέρδη βγαίνουν με το σταγονόμετρο.
Η υποχώρηση της μετοχής οριακά χαμηλότερα από τα 4 ευρώ στη χθεσινή (20/5) συνεδρίαση δείχνει και τις εκτιμήσεις των επενδυτών.
Η εκτίμηση της στήλης είναι ότι μπορεί να έχει κάποιο περιθώριο ανόδου λόγω των τιμών στόχων που δίνουν οι αναλυτές, αλλά υπάρχουν άλλες μετοχές στο ΧΑ με καλύτερο περιθώριο και παραγωγή υψηλών κερδών επίσης χωρίς δανεισμό.


BREAKING NEWS