Κατά 324% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018

Κατά 324% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018
Κατά 324% αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018
Σχεδόν τετραπλασιάστηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στη Βραζιλία το 2018, σε σχέση με το έτος 2017 και η επίδοση αυτή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που παρουσιάστηκε τα τελευταία 14 χρόνια.
Αυτό υπογραμμίζεται σε ενημερωτικό έγγραφο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στον Άγιο Παύλο Βραζιλίας, Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το έτος 2018, οι εν θέματι εξαγωγές σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση κατά 324% σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα. Ειδικότερα, η αξία των προαναφερθεισών εξαγωγών μας άγγιξε τα 110,62 εκατ. ευρώ έναντι 26 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα.
Καθοριστικό ρόλο στην ανωτέρω αύξηση διαδραμάτισε η κατηγορία «Ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα» (ορυκτά λάδια) της δασμολογικής κατηγορίας 271012 σε εξαψήφια ανάλυση, αφού έφτασε σχεδόν τα 59 εκατ. ευρώ, έναντι μηδενικών σχετικών εξαγωγών έναν χρόνο νωρίτερα. Το ίδιο ισχύει και για τη δασμολογική κατηγορία 271019 (ορυκτέλαια, αύξηση 100%).
Ωστόσο, σημειώνεται πως σε διάφορα προϊόντα μας και ιδιαίτερα σε αυτά που έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το ελαιόλαδο (δασμολογική κατηγορία «150910»), παρατηρήθηκε άνοδος 12%, αλλά και τα φάρμακα (δύο δασμολογικές κατηγορίες: 300420 και 300490), καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 100% και 12,1%  αντίστοιχα, ενώ νέα προϊόντα όπως το τσιμέντο (δασμολογική κατηγορία 252310, αύξηση 100%) αλλά και βιομηχανικά προϊόντα όπως μηχανές, συσκευές και μηχανικές συσκευές (δασμολογική κατηγορία 847989, αύξηση 70%) αλλά και μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών (δασμολογική κατηγορία 844832, αύξηση 2.114 %) καταλαμβάνουν πλέον κορυφαία θέση στις σχετικές εξαγωγές μας.

Αναλυτικότερα, τα κυριότερα προϊόντα που κυριάρχησαν το 2018, στις εξαγωγές μας προς τη Βραζιλία ήταν τα εξής:

1) ελαφρά λάδια και παρασκευάσματα (αύξηση 100%)
2) ορυκτέλαια (αύξηση 100%)
3) τσιμέντα που δεν είναι σε σκόνη, με την ονομασία clinkers (αύξηση 100%)
4) ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (αύξηση 12%)
5) εμπιστευτικά προϊόντα (αύξηση 46%)
6) μάρμαρο τραβερτίνη & αλάβαστρο και τεχνουργήματα από αυτές (μείωση 25,1%).
7) μηχανές, συσκευές και μηχανικές συσκευές (αύξηση 70%)
8) μέρη από ξυράφια και μη ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, από κοινά μέταλλα (μείωση 5%)
9) μαγνησία που αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό (μείωση 2,9%)
10) φάρμακα που περιέχουν αντιβιοτικά, που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων (αύξηση 100%)
11) μέρη και εξαρτήματα μηχανών για την προπαρασκευή ή την επεξεργασία υφαντικών υλών (αύξηση 2.114%)
12) μέρη που αναγνωρίζονται ότι προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για εμβολοφόρους κινητήρες (αύξηση 100%)
13) φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, χωρίς υπόθεμα, που έχουν υποστεί απλή έλαση, με πάχος <= 0,2 (αύξηση 17%)
14) φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμεμειγμένα ή μη αναμεμειγμένα (αύξηση 12,1%).

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS