Θετική στο φιλόδοξο business plan της Εθνικής η Morgan Stanley... αλλά οι επενδυτές να περιμένουν - Περιθώριο ανόδου έως 50% στη μετοχή

Θετική στο φιλόδοξο business plan της Εθνικής η Morgan Stanley... αλλά οι επενδυτές να περιμένουν - Περιθώριο ανόδου έως 50% στη μετοχή
Οι στόχοι της Εθνικής είναι πιο bulish, ακόμα και από το bull σενάριο της Morgan Stanley
Θετική είναι η υποδοχή του νέου business plan της Εθνικής από τη Morgan Stanley, η οποία όμως συστήνει στους επενδυτές να περιμένουν μέχρι να αποτυπωθεί η βελτιωμένη οργανική μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, των NPEs.
Στο βασικό της σενάριο, η Morgan Stanley παραμένει πιο συντηρητική από το guidance της Εθνικής, αλλά εκτιμά ότι υπάρχει περιθώριο ανόδου της μετοχής έως περίπου 50%, δίνοντας τη σύσταση overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς.

Ειδικότερα, στη σημερινή, 17 Μαΐου 2019, 8σέλιδη ανάλυσή της υπό τον τίτλο "NBG 2019 Investor Day: Bullish" (Ημέρα Επενδυτών της Εθνικής: Ταύροι), που σας παρουσιάζει το bankingnews.gr, η Morgan Stanley θέτει διάφορα σενάρια για την τιμή στόχο.
Στο βασικό της σενάριο, η τιμή στόχος είναι στα 3,10 ευρώ, ενώ στο bulish σενάριο η τιμή στόχος ανέρχεται στα 3,40 ευρώ.
Στον αντίποδα όμως, στο bearish σενάριο η τιμή στόχος διαμορφώνεται μόλις στο 1 ευρώ.

Όπως διαπιστώνει η Morgan Stanley, τα κέρδη μετά από φόρους ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ το 2022 (ενώ η μέση εκτίμηση είναι για μετά φόρους κέρδη περίπου 200 εκατ. ευρώ το 2021) θα εξαρτηθούν από τη σημαντική βελτίωση στη δημιουργία εσόδων και την οργανική μείωση των NPEs.
Οι 60 μ.β αύξηση των προμηθειών το 2022 από 37 μ.β. το 2018 θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προκλήσεις, δεδομένης της πορείας της καταναλωτικής ανάκαμψης στην Ελλάδα.
Παράλληλα, οι στόχοι για την οργανική μείωση των NPEs είναι μάλλον υπερβολικοί, ενώ θα εξαρτηθούν από τις νομοθετικές μεταρρυθμίσεις και την μακροοικονομική ανάκαμψη, σημειώνει η Morgan Stanley.

Οι στόχοι είναι πιο bulish, ακόμα και από το bull σενάριο της Morgan Stanley

Στο bull σενάριό της η Morgan Stanley αναμένει η Εθνική να πετύχει τους στόχους μείωσης των NPEs ανεξάρτητα από τις δαπανηρές τιτλοποιήσεις.
Επίσης, οι βελτιωμένες χρεώσεις απομείωσης στην εκκαθάριση του ισολογισμού μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια μεγάλη συναλλαγή, καθώς η τράπεζα προχωρά σε αναδιαρθρώσεις και "θεραπείες" προβληματικών δανείων.
Έτσι, η αγορά είναι απίθανο να ενσωματώσει πλήρως τους νέους στόχους, τουλάχιστον αρχικά, δεδομένου ότι αυτοί εξαρτώνται από τα πολύ βελτιωμένα ποσοστά αθέτησης και "θεραπείας", σε σχέση με αυτά που έχει παρουσιάσει ιστορικά η Εθνική Τράπεζα.
Για παράδειγμα, η τράπεζα αναμένει "θεραπείες" σε 2,3 δισ. ευρώ NPEs καθαρά (εκροές NPE + εκροές NPE πριν από τις εκκαθαρίσεις, τις πωλήσεις,
τιτλοποιήσεις και διαγραφές) κατά την περίοδο 2018-2022, έναντι 20 εκατ. ευρώ συνολικά το 2018.
Παρόλα αυτά, η Morgan Stanley παραμένει overweight καθώς έχουμε 50% ανοδική τάση.


Βασικά χαρακτηριστικά του business plan της Εθνικής:

Αναλογία NPE: 5% 2022 (1,7 δισ. ευρώ)
NIM: ~ 300 μ.β. 2022 (+ 10 μ.β. 2018)
Επιδόσεις δανείων: ~ 4,4% 2022 (+ 60 μ.β. έναντι 2018)
Προμήθειες: 60 μ.β. του συνολικού ενεργητικού 2022 (έναντι 37 μ.β. 2018)
Κόστος / έσοδα: 45% το 2022
Κόστος κινδύνου, καθαρά δάνεια: 110 μ.β. 2019-2022 μ.ο., 2023+ με ρυθμό 50-60 μ.β.
ROE: ~ 11% 2022, 5% 2021
Κεφάλαιο: CET1, IFRS9 σταδιακά σε ~ 15% το 2022; CAR 17%

Γιατί δηλώνει η Morgan Stanley overweight στην Εθνική

Στην βασική της υπόθεση η Morgan Stanley περιμένουμε ότι η Εθνική Τράπεζα θα μειώσει τα NPEs στα 2,8 δισ. μέχρι το 2021 (έναντι 16,2 δισ.  το 2018).
Μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, η Εθνική Τράπεζα έχει το υψηλότερο επίπεδο κάλυψης NPE στο 58%, το οποίο συνδυάζεται με τα άνετα επίπεδα κεφαλαίου.
Αναμένει ότι οι δείκτες κεφαλαίου θα παραμείνουν πάνω από τις κανονιστικές απαιτήσεις της Βασιλείας ΙΙΙ, με τον δείκτη CET1, IFRS9-phased να φτάνει το το 12% το 2021.

Κίνδυνοι

Ανοδικοί: Ταχύτερη από την αναμενόμενη αύξηση του ΑΕΠ θα βοηθήσει την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των NPEs μέσω αναδιαρθρώσεων, χωρίς την ανάγκη για διάθεση / πώληση / τιτλοποίηση των NPEs.

Πτωτικοί: Στα πρώιμα στάδια (και ως εκ τούτου ακόμα εύθραυστη) αποκατάσταση στο μακροοικονομικό περιβάλλον, το οποίος είναι ευάλωτο σε εξωτερικούς κραδασμούς.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS