Πως είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ – Συνεχίζονται οι προσπάθειες απομόχλευσης

Πως είδαν οι αναλυτές τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ – Συνεχίζονται οι προσπάθειες απομόχλευσης
Το ευρωομόλογο των 325 εκατ. ευρώ που λήγει στις 4 Ιουλίου θα πληρωθεί όλο από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου
Αδύναμα όπως άλλωστε τα περίμεναν οι αναλυτές, λόγω των χαμηλότερων περιθωρίων διύλισης, ήταν τα αποτελέσματα των ΕΛΠΕ για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης.
Η καθαρή θέση στο πρώτο τρίμηνο του 2019 ενισχύθηκε στα 2,38 δισ. ευρώ με τις συνολικές υποχρεώσεις να ανέρχονται στα 4,79 δισ. ευρώ από 4,6 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018.
Από τις συνολικές υποχρεώσεις δανειακές είναι τα 2,74 δισ. ευρώ τα ταμειακά διαθέσιμα ενισχύθηκαν στα 1,22 δισ. ευρώ από 681 εκατ. ευρώ που ήταν στο τέλος του αντίστοιχου τριμήνου του 2018.
Ο καθαρός δανεισμός ανέρχεται στα 1,52 δισ. ευρώ.
Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αν και καλύτερες από πέρυσι ήταν οριακά θετικές και δεν κάλυψαν επενδυτικές και χρηματοδοτικές.
Οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 1,99 δισ. ευρώ από 2,16 δισ.
Η διοίκηση θα δώσει υπόλοιπο μερίσματος 0,50 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε συνολικό μέρισμα 0,75 ευρώ ανά μετοχή που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 9,7% με βάση το χθεσινό κλείσιμο.
Σημειώνεται πως τα 0,25 ευρώ αφορούσαν έκτακτο μέρισμα από την πώληση της ΔΕΣΦΑ.
Η Euroxx σημειώνει τα αδύναμα περιθώρια διύλισης και σημειώνει πως η ΔΕΣΦΑ δεν περιλαμβάνεται πλέον στις λογιστικές καταστάσεις.
Σημειώνει επίσης την υποχώρηση του καθαρού δανεισμού κατά 23% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ όπως αναφέρει στο πρωινό της σχόλιο οι προσπάθειες απομόχλευσης αναμένεται να συνεχιστούν καθώς όπως είπε η διοίκηση το ευρωομόλογο των 325 εκατ. ευρώ που λήγει στις 4 Ιουλίου θα πληρωθεί όλο από τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου.
Συνολικά τονίζει πως τα αποτελέσματα δείχνουν μία ικανοποιητική πορεία με τους όγκους στην Ελλάδα να είναι υψηλότεροι.
Η Beta αναφέρει πως τα αποτελέσματα ήταν αδύναμα αλλά και λίγο καλύτερα από τις εκτιμήσεις της.
Η χρηματιστηριακή σημειώνει την μείωση του καθαρού δανεισμού, την επερχόμενη μείωση αλλά και την καλύτερη τιμολόγηση λόγω της επαναδιαπραγμάτευσης του υφιστάμενου δανεισμού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, υπάρχει θετική επίδραση από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου στο πρώτο τρίμηνο τα αποτελέσματα έχουν ενσωματώσει και την επίδραση του νέου λογιστικού προτύπου 16.
Συνολικά αναφέρει πως ήταν ένα αδύναμο ξεκίνημα και η μετοχή διαπραγματεύεται με δείκτη EV/EBITDA 5,7 φορές και με P/E 9,7 φορές για το 2019.
H Eurobank αναφέρει πως τα αποτελέσματα ήταν αδύναμα όπως αναμενόταν λόγω των χαμηλότερων περιθωρίων διύλισης αλλά σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 123 εκατ. ευρώ με τις μέσες εκτιμήσεις να είναι στα 118 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη στα 37 εκατ. ευρώ με τις μέσες εκτιμήσεις να είναι στα 30 εκατ. ευρώ.


www.bankingnews.gr 

BREAKING NEWS