B&F Ενδυμάτων: Τις συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γ.Σ.

B&F Ενδυμάτων: Τις συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές ενέκρινε η ετήσια Τακτική Γ.Σ.
Οι αποφάσεις της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της B&F Ενδυμάτων
Τις συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες ενέκρινε, μεταξύ άλλων, η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της B&F Ενδυμάτων, που έλαβε χώρα χθες, όπως ανακοίνωσε σήμερα (16/5/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, η εταιρεία B&F Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ενδυμάτων, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων πραγματοποιήθηκε την 15η Μαΐου 2019 στις 9:30 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας στην Νέα Φιλαδέλφεια, 10ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και παρέστη το σύνολο των μετόχων, ήτοι υπήρχε νόμιμη απαρτία με ποσοστό 100% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Λήφθηκαν ομόφωνα και παμψηφεί οι παρακάτω αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Θέμα 1ο: Εγκρίθηκαν οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2018 και οι επ' αυτών Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και η διάθεση κερδών χρήσης 2018.
Θέμα 2ο: Απαλλάχθηκαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι Ορκωτοί Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημι¬ώ¬σε¬ως για τα πεπραγμένα της χρήσης 2018.
Θέμα 3ο: Εκλέχθηκαν ένας (1) Τακτικός και ένας (1) Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2019 και αποφασίστηκε ο τρόπος καθορισμού της αμοιβής τους.
Θέμα 4ο: Εγκρίθηκαν οι συναφθείσες συμβάσεις με θυγατρικές και συνδεδεμένες εταιρείες και οι αμοιβές με συνδεδεμένα μέρη κατά τα άρθρα 99 και 100 του Ν. 4548/2018.
Θέμα 5ο: Εγκρίθηκαν οι συμμετοχές μελών του Δ.Σ. και Διευθυντικών Στελεχών της Εταιρείας στη Διοίκηση άλλων Εταιρειών, οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
Θέμα 6ο: Εγκρίθηκαν οι συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών των εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ. και οι αντίστοιχες αποζημιώσεις και οι αμοιβές των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, της Επιτροπής Αμοιβών και των μη εκτελεστικών Μελών του Δ.Σ.
Θέμα 7ο: Δεν υπήρξαν λοιπά θέματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS