Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Μια ματιά στα αποτελέσματα των μικρών εταιρειών

Λίγο μετά το άνοιγμα του ΧΑ – Μια ματιά στα αποτελέσματα των μικρών εταιρειών
ΑΓΟΡΑ: Με μικρές απώλειες ξεκίνησε η συνεδρίαση και φαίνεται πως η μη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την S&P δεν επηρεάζει την πορεία του ΧΑ. Γρήγορα απορροφήθηκαν οι πιέσεις.

Μην ξεχνάμε πως αύριο υπάρχει αργία πάλι. Οι αναλυτές περιμένουν χαμηλό τζίρο.
Πιέζεται λίγο η Alpha Bank σε σύγκριση με τα άλλα βαριά χαρτιά. Ενισχύονται Jumbo και ΟΤΕ. Η ΔΕΗ ενισχύεται οριακά.

Η αγορά παίζει στο ρυθμό των αποτελεσμάτων ειδικά στις μικρότερες κεφαλαιοποιήσεις όπου οι εν λόγω εταιρείες δημοσιεύουν τελευταίες.

CENTRIC: Ακριβώς όπως τα περιμέναμε αφού η δραστηριότητα που πουλήθηκε πιάνει τους στόχους και φέρνει χρήματα στα ταμεία βάσει του συμβολαίου. Η καθαρή θέση στο τέλος του 2018 ήταν στα 26,04 εκατ. ευρώ με την αποτίμηση να είναι στα 20,8 εκατ. ευρώ.

Βέβαια το σημαντικό δεν είναι το χαμηλό p/bv αλλά το γεγονός ότι τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν στα 13,6 εκατ. ευρώ με τις τραπεζικές υποχρεώσεις να είναι στα 2 εκατ. ευρώ. Άρα η εισηγμένη έχει το 56% της αποτίμηση στο ταμείο και δεν έχει ολοκληρωθεί η καταβολή κεφαλαίων αφού εκτιμούμε ότι θα πάρει και την επόμενη δόση.

Επιπλέον αύξησε και τις πωλήσεις αφού η δραστηριότητα την εν πλω ψυχαγωγίας πηγαίνει καλά. Πρέπει όμως να αυξηθούν σημαντικά για να αρχίσουν να βγάζουν κέρδη. Θεωρούμε τη μετοχή φθηνή λόγω ρευστότητας.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Η καθαρή θέση και του ομίλου και της μητρικής γύρισε αρνητική που σημαίνει πως η μετοχή είναι υποψήφια για επιτήρηση. Στα -21,3 εκατ. ευρώ η καθαρή θέση για τον όμιλο και στα -13,4 εκατ. ευρώ για τη μητρική. Οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονται στα 272,5 εκατ. ευρώ.

Οι ζημιές για το 2018 ανήλθαν στα 31,4 εκατ. ευρώ ενώ αρνητικές ήταν οι λειτουργικές ταμειακές ροές με αποτέλεσμα να αυξηθούν τα δάνεια και να διαμορφωθούν τα ταμειακά διαθέσιμα στα 6,7 εκατ. ευρώ. Τόσο το δημοσιευμένο όσο και το λειτουργικό EBITDA ήταν αρνητικά.

INFORM LYKOS: Υπάρχουν σημαντικές απομειώσεις παλιών μηχανημάτων, οι οποίες επιβάρυναν τα αποτελέσματα κατά 6,6 εκατ. ευρώ. Βέβαια και χωρίς αυτές τα αποτελέσματα δεν θα ήταν καλά. Τελικές ζημιές 5,3 εκατ. ευρώ από ζημιά 647 χιλ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 5,5 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ και οι προσαρμοσμένες ζημιές προ φόρων σε 0,15 εκατ. ευρώ από 0,3 εκατ. ευρώ.
Καθαρή θέση 35,6 εκατ. ευρώ με αποτίμηση 18,3 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 25,1 εκατ. ευρώ και καλές λειτουργικές ταμειακές ροές 6 εκατ. ευρώ, οι οποίες μαζί με την αύξηση των δανείων αύξησαν το ταμείο στα 5,9 εκατ. ευρώ.

Στα καλά νέα η πρόθεση του διοικητικού συμβουλίου να μην προτείνει μέρισμα. Σημειώνουμε πως ήταν ίσως η μοναδική εταιρεία στο ΧΑ που παρά τις ζημιές έδινε μέρισμα και μάλιστα καλό στους μετόχους.

FORTHNET: Εντυπωσιακή απομείωση απαίτησης από Forthnet Media 100,1 εκατ. ευρώ!

ΓΕΚΕ: Κατάφερε να αυξήσει πωλήσεις στα 11 εκατ. ευρώ από 10 εκατ. ευρώ και να εμφανίσει καθαρά κέρδη 3 εκατ. ευρώ από 2,5 εκατ. ευρώ. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές πλήρωσαν επενδυτικές και μερίσματα και αύξησαν λίγο τα ταμειακά διαθέσιμα στα 6,5 εκατ. ευρώ.

Αποτίμηση 43,6 εκατ. ευρώ και καθαρή θέση 46,4 εκατ. ευρώ. Οι συνολικές υποχρεώσεις στα 17 εκατ. ευρώ με μηδενικές τραπεζικές.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ: Διαβάστε στις επιχειρήσεις θεματάκι για την εισηγμένη. Έχουμε απομειώσεις αλλά και μείωση εκτίμησης για την αξία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. Παρά τις μειώσεις θωρούμε πως υπολείπεται η χρηματιστηριακή αξία από την πραγματική.

Επιπλέον θεωρούμε πως η εκμετάλλευση είναι εξαιρετικά χαμηλά και υπάρχουν μεγάλα περιθώρια. Δεν μπορεί το President να κάνει τζίρο 11 εκατ. ευρώ και το Porto Carras λίγο πάνω από 20 εκατ. ευρώ.

Βγήκαν κομμάτια κάτω από τα 2,50 ευρώ αλλά μαζεύτηκαν. Συνεχίζει βέβαια να υποχωρεί κοντά στο 5% με όγκο 20 χιλ. τεμάχια. Τεχνικά δεν υπάρχει φόβος. Η διόρθωση είναι λογική.

ΕΛΤΡΑΚ: Από την ανάγνωση των αποτελεσμάτων χρήσης 2018 βλέπουμε πως υπάρχει απομείωση της ΕΛΤΡΕΚΚΑ 1,5 εκατ. ευρώ για τη μητρική που επηρέασε τα κέρδη αλλά υπάρχει και επανεκτίμηση γηπέδων και οικοπέδων 5,8 εκατ. ευρώ για τον όμιλο. Η πώληση με ζημιά της ΕΛΤΡΕΚΚΑ όπως φαίνεται θα περάσει στην τρέχουσα χρήση.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Εντυπωσιακή κερδοφορία 78,8 εκατ. ευρώ από 54,4 εκατ. ευρώ με αύξηση πωλήσεων στα 961,1 εκατ. ευρώ. Προτεινόμενο μέρισμα 9,5 ευρώ ανά μετοχή. Ταμειακά διαθέσιμα 218,3 εκατ. ευρώ ενώ υπάρχουν και επενδύσεις συνολικού ύψους 185,6 εκατ. ευρώ. Μηδενικός ο τραπεζικός δανεισμός.

ΕΛΒΕ: Καθαρή θέση 16,8 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 11,8 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τραπεζικές μόλις 1 εκατ. ευρώ. Υπήρχαν ταμειακά διαθέσιμα 1,3 εκατ. ευρώ αλλά και επενδύσεις σε αμοιβαία και ομόλογα ύψους 3,7 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις 24,5 εκατ. ευρώ από 27,3 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 500 χιλ. ευρώ από 482 χιλ. ευρώ.

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS