Τα hedge funds ακόμη υστερούν έχασαν σχεδόν 10 χρόνια ράλι στην Wall

Τα hedge funds ακόμη υστερούν έχασαν σχεδόν 10 χρόνια ράλι στην Wall
Από τις αρχές του 2015, τα συνολικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία των Αμερικανών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Federal Reserve και λιγότερο από το 1% αυτού του κέρδους σημείωσαν τα hedge funds.
Τα hedge funds ή αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου χάνουν τους πελάτες και τα χρήματά τους, καθώς συνεχίζουν να σημειώνουν αποδόσεις πολύ χαμηλότερες από την ευρύτερη χρηματιστηριακή αγορά.
Από τις αρχές του 2015, τα συνολικά χρηματοπιστωτικά περιουσιακά στοιχεία των Αμερικανών αυξήθηκαν κατά σχεδόν 11 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Federal Reserve και λιγότερο από το 1% αυτού του κέρδους σημείωσαν τα hedge funds.
Εκτός από ορισμένους διαχειριστές που συνεχίζουν να αυξάνουν τα υπό διαχείριση κεφάλαια, τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου χάνουν χρήματα - μια μέση ετήσια εκροή 5,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της εταιρείας eVestment.
 "Από τα τέλη του 2015, η τριμηνιαία ροή ήταν αρνητική σε 10 από τα 14 τρίμηνα, έως το 1ο τρίμηνο του 2019."
Το 2018, τα hedge funds σημείωσαν τις χαμηλότερες εισροές  κεφαλαίων από το 2000.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο S & P 500 έχει ξεπεράσει το μέσο όρο των αποδόσεων των hedge fund περισσότερο από 100% από το 2009, σύμφωνα με ανάλυση της Axios.
Εάν ένας επενδυτής κατέθετε 100.000 δολάρια σε ένα χαρτοφυλάκιο μετοχών στον S & P 500, θα εμφάνιζε κέρδος 301.489 δολάρια στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019.
Τα ίδια 100.000 δολάρια που επενδύθηκαν στο μέσο όρο του hedge fund θα είχαν απόδοση 174.787 δολάρια..
Οι διαχειριστές των hedge funds έχουν επίσης υψηλές προμήθειες.
Π.χ. στο χρηματιστήριο υπάρχουν εταιρίες που χρεώνουν σχεδόν μηδενικές προμήθειες έναντι 1,45% για τα διαχειριστικά τέλη και 17% για τις αμοιβές απόδοσης.
Η άνοδος των τιμών των μετοχών και της μεταβλητότητας στα τέλη του 2018 έδωσε ζωή στα hedge funds, αλλά τελικώς είδαν τις υψηλότερες εκροές από το τέταρτο τρίμηνο του 2016.
 

bankingnews.gr

BREAKING NEWS