Οι Βρετανοί (κράτος, νοικοκυριά, εταιρίες) δανείζονται με ανησυχητικά υπέρογκο ρυθμό

Οι Βρετανοί (κράτος, νοικοκυριά, εταιρίες) δανείζονται με ανησυχητικά υπέρογκο ρυθμό
Οι Βρετανοί (κράτος, νοικοκυριά, εταιρίες) δανείζονται με υπέρογκο ρυθμό
Ο ρυθμός με τον οποίο τα πιστωτικά ιδρύματα, τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου δανείζονται χρήματα είναι μεγαλύτερος από αυτόν των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ.
Το γεγονός αυτό προκαλεί ανησυχία σε ορισμένους οικονομολόγους όχι μόνο επειδή το ποσοστό του δανεισμού του Ηνωμένου Βασιλείου είναι υψηλό έναντι του ΑΕΠ της χώρας αλλά, όπως επισημαίνει και η Katharina Buchholz του Statista, επίσης επειδή τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις και τα κρατικά ταμεία παρουσιάζουν έλλειμμα ταυτόχρονα για πρώτη φορά Δεκαετία του '80.
Ωστόσο, πολλά από τα δάνεια που εκταμιεύονται εισέρχονται στην αγορά κατοικιών, η οποία σήμερα αναπτύσσεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, δημιουργώντας έτσι στο μέλλον περιουσία για τους πολίτες.
Το ίδιο ισχύει και για το κράτος, με ορισμένους οικονομολόγους να ισχυρίζονται ότι η επένδυση στο μέλλον θα είναι πιο σημαντική από ένα θετικό καθαρό αποτέλεσμα δανεισμού, σύμφωνα με στοιχεία των Financial Times.
Το αντίθετο της στάσης αυτής παρατηρείται στις χώρες του ΟΟΣΑ όπως η Γερμανία, όπου η κυβέρνηση είναι μεταξύ εκείνων που ακολουθούν ριζικά διαφορετική στρατηγική δανεισμού με στόχο τη μείωση του χρέους.
Η χώρα με το χαμηλότερο χρεωστικό επιτόκιο στον ΟΟΣΑ ήταν η Ιρλανδία.
Δεν περιλαμβάνονται στα δεδομένα από τον ΟΟΣΑ οι επενδύσεις των Βρετανών στο εξωτερικό καθώς και οι χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των αλλοδαπών στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Εδώ εμφανίζεται μια άλλη δυσάρεστη στατιστική.
Ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε στο παρελθόν καθαρό κέρδος για δανεισμό στο εξωτερικό και δανεισμό στο παρελθόν, η κατάσταση έχει αντιστραφεί από την οικονομική κρίση.

Infographic: UK Borrowing Surpasses Most Other Countries | Statista

Θα βρείτε περισσότερα infographics στο Statista

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS