Λίγο μετά το κλείσιμο του ΧΑ – Διαδικαστικού χαρακτήρα η συνεδρίαση με ελάχιστους πρωταγωνιστές

Λίγο μετά το κλείσιμο του ΧΑ – Διαδικαστικού χαρακτήρα η συνεδρίαση με ελάχιστους πρωταγωνιστές
ΑΓΟΡΑ: Διαδικαστικού χαρακτήρα ήταν μάλλον η συνεδρίαση αφού το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν λιγοστό και ο τζίρος χαμηλός, θυμίζοντας την κακή μεγάλη περίοδο που περάσαμε με ελάχιστους όγκους και περιορισμένες κινήσεις.

Τεχνικά δεν άλλαξε κάτι την εβδομάδα που τελείωσε αφού ο γενικός δείκτης παραμένει κάτω από τη σημαντική αντίσταση των 780 μονάδων. Οπότε αναμονή…

Τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη ΔΕΗ μετά το διήμερο της μεγάλης πτώσης που άγγιξε το 28% αθροιστικά. Η αντίδραση μάλλον ήταν φτωχή αφού έκλεισε με άνοδο 2,46% με μεγάλο όγκο 979 χιλ. τεμαχίων.

ΓΕΚΤΕΡΝΑ: Τα φτωχά αποτελέσματα έφεραν απώλειες 2,50% στη μετοχή και έκλεισε στα 5,06 ευρώ με χαμηλό όγκο 45 χιλ. τεμαχίων.

ΕΚΠΟΙΗΣΕΙΣ: Συνεχίστηκαν και σήμερα και παραμένουν αρκετές με πολλά κομμάτια στους πωλητές. Πάνω από 1 εκατ. τεμάχια πουλάνε στην Q&R και 172 χιλ. τεμάχια στην Προοδευτική.

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ: Κόπηκε το δικαίωμα στη αύξηση κεφαλαίου. Η μετοχή υποχώρησε 14,66% και έκλεισε στα 0,8150 ευρώ με όγκο 23 χιλ. τεμάχια.

ΕΛΤΡΑΚ: Πωλήσεις 110 εκατ. ευρώ από 93 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 159 χιλ. ευρώ από κέρδη 5,5 εκατ. ευρώ. Έχει ζημιά από επανεκτίμηση παγίων 5,9 εκατ. ευρώ. Λόγω φόρου τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,8 εκατ. ευρώ από 4,9 εκατ. ευρώ

Καθαρή θέση 54,7 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 58,7 εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα 13 εκατ. ευρώ. Έχουν αυξηθεί τα δάνεια.

ΚΑΡΕΛΙΑΣ: Καθαρή θέση 471,7 εκατ. ευρώ, συνολικές υποχρεώσεις 114,3 εκατ. ευρώ, ταμειακά διαθέσιμα και επενδύσεις κοντά στα 404 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις 961,1 εκατ. ευρώ από 916,7 εκατ. ευρώ το 2017 και καθαρά κέρδη 79 εκατ. ευρώ από 54,7 εκατ. ευρώ. Στην αποτίμηση των 717 εκατ. ευρώ είναι τσάμπα καθώς έχει και μονοψήφιο p/e και πάνω από το 50% της αποτίμηση στο ταμείο. Μικτό μέρισμα 9,5 ευρώ θα δώσει η εισηγμένη.

Στο ταμπλό βέβαια η αδιαφορία των βασικών μετόχων για τη μετοχή είναι γνωστό εδώ και δεκαετίες. Η χαμηλή διασπορά στέκεται τροχοπέδη στην προσέλκυση μεγάλων επενδυτών.

MLS: Τα αποτελέσματα είναι φτωχά άμα τα συγκρίνουμε με την αποτίμηση αφού δίνουν p/e 40. Υπάρχει μείωση κερδών σε σύγκριση με το 2017, ενώ τα άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι όσα περίπου και η καθαρή θέση.

MERMEREN: Διαπραγματευόταν χωρίς το μέρισμα και έκλεισε με απώλειες 8,03% και στα 66,40 ευρώ. Αποτίμηση 311 εκατ. ευρώ.

ΙΝΤΡΑΛΟΤ: Απώλειες 3,40% και κλείσιμο στα 0,44 ευρώ με αποτίμηση 69 εκατ. ευρώ.

ΚΤΗΜΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Με καλό όγκο 21 χιλ. τεμάχια η μετοχή ενισχύθηκε 9,5% και έκλεισε στα 1,15 ευρώ. Η αποτίμηση στα 20,7 εκατ. ευρώ.

MIG: Λόγω των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων έβγαλε κέρδη και η μετοχή ενισχύθηκε 9,47% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια. Υπήρξαν και κάποιες φήμες στην αγορά που θέλουν την Τράπεζα Πειραιώς να έχει βρει αγοραστή για το 31% και κάτι που έχει στην εισηγμένη.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ: Ίδια κεφάλαια στο τέλος του 2018 71,6 εκατ. ευρώ και συνολικές υποχρεώσεις 287,6 εκατ. ευρώ. Πωλήσεις 182,7 εκατ. ευρώ το 2018 από 169,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 10,7 εκατ. ευρώ από 2,6εκατ. ευρώ.

Στα 20 εκατ. ευρώ οι λειτουργικές ταμειακές ροές και στα 7,8 εκατ. ευρώ οι εκροές από επενδυτικές δραστηριότητες. Έτσι εξόφλησε και 10,6 εκατ. ευρώ τραπεζικές υποχρεώσεις και έμειναν και 4,5 εκατ. ευρώ στο ταμείο.

Τα αποτελέσματα δείχνουν πως η αύξηση της αποτίμησης της μετοχής δικαιολογείται σε ένα μεγάλο βαθμό. Στα 147,4 εκατ. ευρώ αποτιμάται στο ταμπλό. Αν και το 2019 είναι ανάλογο θα μπορέσει να βελτιώσει περαιτέρω τον ισολογισμό.

Καλή ανάσταση!

Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankignews.gr

BREAKING NEWS