Μύλοι Λούλη: Μία καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές

Μύλοι Λούλη: Μία καλύτερη ανάγνωση των αποτελεσμάτων δείχνει ότι οι προοπτικές είναι πολύ καλές
Μπορεί τα κέρδη να μειώθηκαν αλλά έγιναν μεγάλες απομειώσεις – Οι εξαιρετικές οι ταμειακές ροές χρηματοδότησαν τις επενδύσεις
Με μια γρήγορη ματιά στα αποτελέσματά του 2018 της εισηγμένης Μύλοι Λούλη δείχνει καθαρά κέρδη 1,26 εκατ. ευρώ, έναντι 2,76 εκατ. ευρώ ασφαλώς και δεν πρόκειται να προσελκύσει το επενδυτικό ενδιαφέρον.
Είναι όμως έτσι τα πράγματα; Με μια προσεκτικότερη προσέγγιση, μπορούμε να δούμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία.
Αρχικά, ο όμιλος απομείωσε την υπεραξία της Kenfood κατά 2,57 εκατ. ευρώ (επιβαρύνοντας αντίστοιχα την κερδοφορία), αφήνοντας ως υπόλοιπο μια λογική υπεραξία 1 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, προέβη σε απομείωση 500 χιλ. ευρώ ενός ακινήτου και σε αύξηση των προβλέψεων για επισφάλειες κατά 5,8 εκατ. ευρώ (!!!!), μειώνοντας αντίστοιχα την καθαρή του θέση και καθαρίζοντας πλήρως τον ισολογισμό (μην εκπλαγούμε τα επόμενα χρόνια, να βλέπουμε πολλά από τα διαγραμμένα κονδύλια να εισπράττονται, γιατί από ότι ακούγεται το παραέκαναν φέτος οι ορκωτοί).
Συνολικά δηλαδή, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές η κερδοφορία του 2018, υπολείπεται ελάχιστα του 2017.
Με δεδομένο ότι ο όμιλος είχε πρόβλημα στο να μετακυλίσει πέρσι τις αυξημένες τιμές του σιταριού στους πελάτες του, είναι λογικό να αναμένουμε μία κερδοφορία άνω των 3 εκατ. ευρώ για την φετινή χρονιά.
Εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε όμως είναι η εκπληκτική δημιουργία λειτουργικών ροών ύψους 10,7 εκατ. ευρώ το 2018.
Με την παραδοχή ότι ο όμιλος δεν έχει να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις (το 2018 έγιναν επενδύσεις 7,4 εκατ. ευρώ αγοράζοντας μεταξύ άλλων μονάδα στη Βουλγαρία και αποθήκη στην Εθνική οδό Αθηνών-Θηβών) και κάνοντας μία πρόβλεψη για ετήσιες επενδύσεις συντήρησης 2 εκατ. ευρώ, θα μπορούσε άνετα να διαθέτει 5-6 εκατ. ευρώ ετησίως για την απομόχλευση του καθαρού δανεισμού των 38 εκατ. ευρώ, τα οποία τον επιβαρύνουν με περισσότερα από 2 εκατ. ευρώ ετησίως, με αντίστοιχη επίπτωση στα κέρδη.
Συνοψίζοντας, στην κεφαλαιοποίηση των 45 εκατ. ευρώ, αγοράζουμε τον μεγαλύτερο βαλκανικό μύλο, ο οποίος διαθέτει καθαρή θέση 90 εκατ. ευρώ (στο 50% της καθαρής θέσης) και δύο λιμάνια εκφόρτωσης, ένα στην Σούρπη και ένα στην Δραπετσώνα.
Ας έχουμε ακόμα υπόψη τις εξελίξεις στον κλάδο τροφίμων (Κανάκης, Κρητών Άρτος και Chipita) και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και έναν ισχυρό μειοψηφών μέτοχο Al Dahra, ο οποίος για να αγοράσει το μειοψηφικό ποσοστό του 20% κατέβαλε 4 ευρώ/μετοχή. Τελευταίο και σημαντικότερο, λόγω των υψηλών επενδύσεων που απαιτούνται, ο κλάδος είναι ουσιαστικά ΟΛΙΓΟΠΩΛΙΑΚΟΣ.
Με ιστορικά χαμηλά λίγο χαμηλότερα από το 1 ευρώ, η μετοχή είναι πλέον αντιμέτωπη με πολυετή υψηλά στην περιοχή των 2,6 ευρώ, τα οποία φαίνεται ότι αυτή την φορά έχει την διάθεση και τα εχέγγυα να τα υπερβεί, αλλάζοντας ουσιαστικά και την μακροχρόνια τάση της.

www.bankingnews.gr

BREAKING NEWS