Αθ. Σαββάκης (ΣΒΕ): Θετική πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Τράπεζα

Αθ. Σαββάκης (ΣΒΕ): Θετική πρωτοβουλία η Αναπτυξιακή Τράπεζα
Άρθρο του Προέδρου Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος
Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση αναπτυξιακής τράπεζας στη χώρα το οποίο θα συζητηθεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή, κινείται σε θετική κατεύθυνση και η υλοποίησή του αναμένεται να εισφέρει θετικά στην υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Κατά τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος, η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού και παραγωγικού υποδείγματος στη χώρα, διέρχεται με σαφήνεια από την πρόσβαση των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση.
Μετά από δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του μεγάλου προβλήματος των κόκκινων δανείων, το εγχώριο τραπεζικό σύστημα αδυνατεί να δώσει πρόσβαση στην αναγκαία ρευστότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας και στην εν γένει χρηματοδότηση των παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.
Στο πλαίσιο αυτό ευελπιστούμε ότι το πρόβλημα θα αμβλυνθεί από την ίδρυση και λειτουργία της αναπτυξιακής τράπεζας.
Επίσης πιστεύουμε ότι η θετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης θα έχει ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη της χώρας, αλλά ειδικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, αν υιοθετηθούν οι ακόλουθες προτάσεις του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος.
Συγκεκριμένα ο ΣΒΕ προτείνει:

1. Η αναπτυξιακή τράπεζα να λειτουργήσει αποκεντρωμένα, με μια τουλάχιστον πλήρως στελεχωμένη μονάδα στη Θεσσαλονίκη, η οποία θα καλύπτει τη Βόρεια Ελλάδα και τη Θεσσαλία.

2. Για την πραγματική εξυπηρέτηση των αναγκών χρηματοδότησης του μεγάλου πλήθους των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια, προτείνουμε να υπάρξει μια δομή εξυπηρέτησης στην πρωτεύουσα καθεμιάς από τις δεκατρείς περιφέρειες της χώρας.

3. Η εμπειρία του παρελθόντος, αλλά, κυρίως, οι μεγάλες ανάγκες σε χρηματοδότησης των επενδύσεων και της καθημερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, απαιτούν να υπάρχουν τα λιγότερα δυνατά γραφειοκρατικά εμπόδια για τη διεκπεραίωση των διαδικασιών χρηματοδότησης. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή κατά την περίπτωση εκείνη που δημιουργηθούν διαδικασίες που θα προκαλούν αναίτιες καθυστερήσεις, η αναπτυξιακή τράπεζα δεν θα εκπληρώσει την αποστολή της και το μόνο που θα έχει καταφέρει θα είναι σπατάλη πόρων του Έλληνα φορολογούμενου για την ίδρυση και τη λειτουργία της.

4. Τα προγράμματα χρηματοδότησης και η γενικότερη λειτουργία της θα πρέπει να έχουν άμεση σχέση με αυτά που ζητούνται από την αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, οι κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας, μπορούν να εισφέρουν θετικά στη διαμόρφωση των προγραμμάτων χρηματοδότησης και να συμμετέχουν στον οργανωτικό και λειτουργικό σχεδιασμό της αναπτυξιακής τράπεζας, και,

5. Οι φορείς εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας θα πρέπει να συμμετέχουν στη Διοίκηση και στα όργανα λειτουργίας της αναπτυξιακής τράπεζας, υποβοηθώντας με τον τρόπο αυτό τη διαρκώς βελτιωμένη λειτουργία της προς όφελος της ανάπτυξης, της επιβίωσης πλήθους επιχειρήσεων με αναπτυξιακές προοπτικές που έχουν έδρα την Ελληνική περιφέρεια και στη διατήρηση μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας, που σε αντίθετη περίπτωση θα απειλούνταν με εξαφάνιση από την τοπική και την υπερ- τοπική αγορά εργασίας.

Αθανάσιος Σαββάκης
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS