Η ανάλυση της UBS με τις ακραίες τιμές στόχους

Η ανάλυση της UBS με τις ακραίες τιμές στόχους
Στην ανάλυση της UBS πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση στην περίπτωση χρήσης ή μη των συλλογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των NPEs.
Από τα ενδιαφέροντα της έκθεσης της UBS για τις ελληνικές τράπεζες που παρουσίασε το bankingnewws στις 15 Απριλίου - μεταξύ πολλών άλλων - ήταν το εύρος των τιμών στόχων
Εθνική βασικό σενάριο 1,71 ευρώ, αισιόδοξο 3,3 ευρώ και απαισιόδοξο 0,81 ευρώ
Πειραιώς βασικό σενάριο 1,44 ευρώ, αισιόδοξο 3,44 ευρώ και απαισιόδοξο 0,10 ευρώ
Eurobank βασικό σενάριο 0,92 ευρώ, αισιόδοξο 1,33 ευρώ και απαισιόδοξο 0,24 ευρώ
Alpha bank βασικό σενάριο 1,62 ευρώ, αισιόδοξο 2,66 ευρώ και απαισιόδοξο 0,49 ευρώ

Στην ανάλυση της UBS πολύ ενδιαφέρουσα η προσέγγιση στην περίπτωση χρήσης ή μη των συλλογικών λύσεων για την αντιμετώπιση των NPEs.
Το 2020 σχεδόν όλες οι τράπεζες καταγράφουν την μεγαλύτερη μείωση κεφαλαίων.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS