Ελτράκ: Στις 25 Απριλίου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα

Ελτράκ: Στις 25 Απριλίου 2019 η δημοσίευση των αποτελεσμάτων 2018 - Δεν θα διανείμει μέρισμα
Στις 25 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Ελτράκ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018
Στις 25 Απριλίου 2019 θα δημοσιεύσει η Ελτράκ τα οικονομικά της αποτελέσματα για το έτος 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα (10/4/2019) η εταιρεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η Ελτράκ Α.Ε. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.4.3.1 της ενότητας 4 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ακολούθως:
25/04/2019: Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών) με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ (www.helex.gr) και στην ιστοσελίδα της εταιρίας (www.eltrak.gr).
09/09/2019: Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων
Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη μη καταβολή μερίσματος για τη Χρήση 2018.
H Ελτράκ Α.Ε. σημειώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS