ΕΚΤ: Υποψήφιος αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ο Yves Mersch

ΕΚΤ: Υποψήφιος αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ο Yves Mersch
Υποψήφιος αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ ο Mersch
Την υποψηφιότητα του Yves Mersch, νυν εκτελεστικού μέλους του δ.σ. της Τράπεζας, για την αντιπροεδρία -η θέση είναι κενή- του Εποπτικού Συμβουλίου (Supervisory Board), γνωστοποίησε σήμερα (9/4) η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ).
«Η ΕΚΤ ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων (ECON) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Roberto Gualtieri, σύμφωνα με τη διοργανική συμφωνία μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Η ΕΚΤ ενημέρωσε επίσης τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Eugen Teodorovici.
Ο κ. Mersch θα παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής ECON.
Σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού SSM, ο διορισμός απαιτεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Μετά την έγκριση αυτή, το Συμβούλιο θα εκδώσει εκτελεστική απόφαση για τον διορισμό του αντιπροέδρου του εποπτικού συμβουλίου.
Σύμφωνα με τον κανονισμό SSM, ο αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου πρέπει να είναι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΕΚΤ.
Επισημαίνεται πως πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Andrea Enria.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS