Ε.Α.Ε.Ε.: Παρέχουμε κάλυψη μόνο αν παρίσταται ο εκπαιδευτής στην εξέταση υποψήφιων οδηγών

Ε.Α.Ε.Ε.: Παρέχουμε κάλυψη μόνο αν παρίσταται ο εκπαιδευτής στην εξέταση υποψήφιων οδηγών
Οι ασφαλιστικές εταιρίες θα καλύπτουν ασφαλιστικά τα εκπαιδευτικά οχήματα κατά τη διάρκεια του 2ου σταδίου της εξέτασης υποψήφιων οδηγών μόνο για το μεταβατικό διάστημα των 12 μηνών που θα συνεχίζει να παρίσταται στο όχημα ο εκπαιδευτής.
Σε συνέχεια της συνάντησης των Εταιριών Μελών της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου 2019, με σκοπό την αναλυτική ενημέρωση των εταιριών και την ανταλλαγή απόψεων για το ζήτημα που έχει ανακύψει σχετικά με την ασφάλιση των εκπαιδευόμενων οδηγών που προβλέπει ο νέος νόμος 4599/2019, στις 28 Μαρτίου η Ε.Α.Ε.Ε. απέστειλε επιστολή προς τον γενικό γραμματέα Μεταφορών κ. Αθανάσιο Βούρδα, στην οποία παρέθεσε τα συμπεράσματα της συνάντησης και τις προτάσεις της Ε.Α.Ε.Ε. για την άρση του προβλήματος που έχει προκύψει και αφορά την μη πραγματοποίηση εξετάσεων για απόκτηση άδειας οδήγησης, τουλάχιστον κατά το στάδιο της μεταβατικής περιόδου.
Σημειωτέον ότι είχε προηγηθεί συνάντηση εκπροσώπων της Ε.Α.Ε.Ε. με τον κ. Βούρδα, όπου εκ μέρους του Υπουργείου Μεταφορών διευκρινίστηκαν τα εξής:
• Κατά το μεταβατικό στάδιο των 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, η εξέταση του 2ου σταδίου που θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο θα πραγματοποιείται οπωσδήποτε με την παρουσία εκπαιδευτή στη θέση του συνοδηγού, δυνάμενου να παρέμβει για την αποτροπή τροχαίου ατυχήματος.
• Κατά το μεταβατικό στάδιο των 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, οι ειδικές δοκιμασίες του 1ου σταδίου θα πραγματοποιούνται χωρίς μεν την παρουσία εκπαιδευτή εντός του οχήματος, όμως μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή σε πίστες εκπαίδευσης (όπου υπάρχουν) ή σε δημόσιες οδούς που θα επιλέγονται από τις κατά τόπον διευθύνσεις Μεταφορών και στις οποίες θα επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπόλοιπων οχημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Εντός 20 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, θα έχουν διαμορφωθεί σε όλες τις περιφέρειες ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή κλειστές πίστες εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψήφιων οδηγών.
Στην επιστολή που απέστειλε η Ε.Α.Ε.Ε. τονίζει πως στο μεταβατικό διάστημα των 12 μηνών, κατά το οποίο στο δεύτερο στάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών θα συνεχίσει να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής, για την ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων του οχήματος θα ισχύει ό,τι ίσχυε μέχρι πρότινος. Η κάλυψη θα επεκτείνεται και για το πρώτο στάδιο της εξέτασης, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν θα παρίσταται ο εκπαιδευτής εντός του οχήματος, εφόσον η εξέταση θα πραγματοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους. Η αποκατάσταση τυχόν υλικών ζημιών του ίδιου του οχήματος του εκπαιδευτή κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών μπορεί να καλυφθεί ασφαλιστικά με την παροχή ασφάλισης ιδίων ζημιών για κάθε όχημα του εκπαιδευτή, σύμφωνα με όρους (π.χ. απαλλαγή) που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Στην κάλυψη των ιδίων ζημιών του εκπαιδευτικού οχήματος μπορεί να προστεθεί όρος - επέκταση κάλυψης της απώλειας εισοδήματος του εκπαιδευτή μέχρι την επισκευή του οχήματός του για χρονικό διάστημα ενός μηνός, σύμφωνα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ των συμβαλλομένων.
Και η επιστολή καταλήγει:
«Τέλος θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε για άλλη μία φορά ότι διατηρούμε σοβαρές επιφυλάξεις και ενστάσεις σχετικά με την υλοποίηση της ρύθμισης του νέου νόμου που προβλέπει, μετά τη λήξη ισχύος του μεταβατικού σταδίου, την απουσία εκπαιδευτή από το εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διάρκεια της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών στο πλαίσιο του 2ου σταδίου της εξέτασης, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε θερμά να επανεξετάσετε την εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης, και σε κάθε περίπτωση να μας γνωρίσετε αρμοδίως το ακριβές χρονικό διάστημα (διάρκεια μεταβατικού σταδίου) για το οποίο θα εξακολουθεί να παρίσταται εκπαιδευτής εντός του οχήματος κατά το 2ο στάδιο της εξέτασης των υποψήφιων οδηγών, το οποίο θα λαμβάνει χώρα στο δημόσιο οδικό δίκτυο».

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS