Όμιλος Groupama: Αύξηση καθαρών εσόδων 54%

Όμιλος Groupama: Αύξηση καθαρών εσόδων 54%
Σημαντική ανάπτυξη των ομαδικών ασφαλίσεων τόσο στη Γαλλία όσο και στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται ο όμιλος
Το 2018 έκλεισε για τον όμιλο Groupama με εντυπωσιακή αύξηση καθαρών εσόδων, της τάξης του 54%, παρά τις αντίξοες συνθήκες που επικράτησαν στη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου, τόσο ως προς τις ζημιές όσο και ως προς το γενικότερο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.
Συγκεκριμένα τα καθαρά έσοδα έφθασαν τα €450 εκ., ενώ τα έσοδα από ασφάλιστρα ήταν €14,3 δισ., σημειώνοντας αύξηση 4% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα έσοδα του 2017. Στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 2,7% σε €7,4 δισ., ενώ στον κλάδο Ζωής & Υγείας κατά 5,3% σε €6,7 δισ. O δείκτης Solvency II, χωρίς να υπολογίζονται τα μεταβατικά μέτρα, διαμορφώθηκε σε 167%.
Στη Γαλλία τα έσοδα από ασφάλιστρα για το 2018 ήταν €11,6 δισ., καταγράφοντας αύξηση 4,4%. Στον κλάδο των Γενικών Ασφαλίσεων, οι ατομικές και επαγγελματικές ασφαλίσεις σημείωσαν αύξηση της τάξης του 2,2% φθάνοντας τα €3,357 εκ., κυρίως λόγω της αύξησης στις ασφαλίσεις κατοικίας, αυτοκινήτου και επαγγελμματικών κινδύνων. Στις αγροτικές ασφαλίσεις σημειώθηκε αύξηση 0,8%, ενώ ο κλάδος βοήθειας κατέγραψε αύξηση 19,1%. Στον κλάδο Ζωής & Υγείας σημειώθηκε αύξηση 6,8%, με τα ατομικά αποταμιευτικά προγράμματα (unit linked) να καταγράφουν αύξηση 11,3% και τα ομαδικά συνταξιοδοτικά προγράμματα να απογειώνονται με αύξηση 64,3%. Στην υγεία τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 5,9%, κυρίως λόγω της σημαντικής ανάπτυξης των ομαδικών προγραμμάτων υγείας (+13,5).
Όσον αφορά τις διεθνείς δραστηριότητες του ομίλου, η Groupama έχει παρουσία σε 9 χώρες, οι περισσότερες στην Ευρώπη. Το 2018 τα έσοδα από  διεθνείς δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 1,6%, φθάνοντας τα €2,5 δισ. Στον κλάδο Περιουσίας & Ζημιών τα έσοδα από ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά 4,9%, κυρίως λόγω της καλής απόδοσης του κλάδου αυτοκινήτων σε όλες τις χώρες και του κλάδου κατοικίας κυρίως στην Ουγγαρία και την Ιταλία. Στον κλάδο Ζωής & Υγείας τα έσοδα από ασφάλιστρα μειώθηκαν κατά 5,3% έναντι του 2017. Τα ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα σημείωσαν πτώση της τάξης του -12,6%, ιδιαίτερα στην Ιταλία. Αντίθετα τα ομαδικά προγράμματα κατέγραψαν αύξηση 12,2%, κυρίως λόγω της σημαντικής αύξησης στα ομαδικά συνταξιοδοτικά (+30,7%) και στα ομαδικά προγράμματα υγείας (+24,6%) στην Ελλάδα και την Ιταλία.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS