Επενδυτικός «πανικός» σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, για πρώτη φορά από το 2000

Επενδυτικός «πανικός» σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, για πρώτη φορά από το 2000
Επενδυτικός «πανικός» σε όλες οι κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων
Οι πέντε κύριες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζονται από επενδυτικές αγορές υψηλότερες των λογικών επιπέδων (ο όρος «overbought» στα αγγλικά), όπως απορρέει από την ανάλυση του Bloomberg.
Ειδικότερα, πλέον, οι χρηματιστηριακές αγορές, τα εταιρικά ομόλογα (επενδυτικής και κερδοσκοπικής κλίμακας), το πετρέλαιο και ο χρυσός έχουν ξεπεράσει τις 70 μονάδες στον σχετικό δείκτη, ο οποίος σηματοδοτεί τον επενδυτικό πανικό κατά το αμερικανικό οικονομικό πρακτορείο.
Το παραπάνω φαινόμενο δεν έχει παρατηρηθεί από το 2000, επισημαίνεται, όταν η Wall Street κατέρρευσε εξαιτίας της τεχνολογικής «φούσκας».
Αναλυτικά:
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS