Alpha Bank: Πως θα μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια σε Ελλάδα και Κύπρο - Ομοιότητες και διαφορές με Eurobank

Alpha Bank: Πως θα μειώσει τα «κόκκινα» δάνεια σε Ελλάδα και Κύπρο - Ομοιότητες και διαφορές με Eurobank
Ο σχεδιασμός πωλήσεων, τιτλοποιήσεων και ανάθεσης διαχείρισης με στόχο να αποφευχθεί εμπροσθοβαρής αύξηση κεφαλαίου
Μπορεί η διοίκηση της Alpha Bank να κρατά κλειστά τα χαρτιά της, όσον αφορά στο σχεδιασμό εμπροσθοβαρούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της ( Non Performing Exposures – NPEs), στην αγορά, όμως, κυκλοφορεί ένα μέρος των επόμενων κινήσεων.
Όσοι δραστηριοποιούνται στη δευτερογενή αγορά δανειακών απαιτήσεων, γνωρίζουν ότι η τράπεζα προγραμματίζει για το β εξάμηνο της φετινής χρονιάς δύο διαγωνισμούς: έναν για την πώληση μη εξυπηρετούμενων δανείων, ονομαστικής αξίας περίπου 2 δις ευρώ, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, στα πρότυπα του Jupiter και έναν για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών δανείων αξίας περίπου 2 δις ευρώ.
Ταυτόχρονα, τρέχει ήδη, όπως έγραψε το Bankingnews, διαγωνισμός για την ανάθεση διαχείρισης NPEs, που διαθέτει ο όμιλος στην Κύπρο, ονομαστικής αξίας 3,9 δις ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές προβλέπεται να υποβληθούν προς τα τέλη του μήνα από τους έξι επενδυτές, που πέρασαν στη δεύτερη φάση.
Ο προτιμητέος επενδυτής θα αναλάβει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου για τουλάχιστον 4 χρόνια, ενώ θα πάρει μια εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), αδειοδοτημένη και με προσωπικό.
Έτσι, ο όμιλος Alpha θα μειώσει το προσωπικό του στην Κύπρο και θα επιδιώξει σε δεύτερο χρόνο, μέσω τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου, να αποενοποιήσει τα NPEs, μειώνοντας την επίδραση στο σταθμισμένο ενεργητικό από τη διακράτηση των senior note τίτλων.  
Όπως γίνεται αντιληπτό, η Alpha στρέφεται στις τιτλοποιήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο με εκχώρηση της διαχείρισης σε τρίτους.  
Το μοντέλο έχει ομοιότητες, αλλά και σημαντικές διαφορές, σε σχέση με αυτό που έχει ανακοινώσει η Eurobank.
Η βασική διαφοροποίηση είναι ότι η Alpha επιδιώκει να μειώσει τα NPEs, χωρίς να προηγηθεί κεφαλαιακή ενίσχυση, σε αντίθεση με την Eurobank που με την απορρόφηση της Grivalia ενισχύει τα κεφάλαιά της κατά 907 εκατ. ευρώ και τον CET I κατά περίπου 210 μονάδες βάσης.
Με δεδομένο ότι από τις τιτλοποιήσεις οι εγχώριες τράπεζες θα γράψουν ζημιές, το ενδιαφέρον στρέφεται στο πως θα βγει η στόχευση της Alpha, εφόσον εγκριθεί μόνο το σχέδιο κρατικής εγγυοδοσίας επί των senior bonds τιτλοποιήσεων και όχι η πρόταση της ΤτΕ.   
Σύμφωνα με όσα έχουν διαρρεύσει, οι τιτλοποιήσεις σε Ελλάδα και Κύπρο θα συνοδεύονται από κινήσεις, οι οποίες θα προσπορίζουν κέρδη για την τράπεζα. Για παράδειγμα, η σύμβαση τετραετούς διαχείρισης των κυπριακών NPEs θα αποτιμηθεί και η τράπεζα θα εγγράψει κεφαλαιακό κέρδος.
Το ίδιο εκτιμάται ότι θα συμβεί και στην Ελλάδα, είτε μέσω πώλησης της μικτής θυγατρικής που διατηρεί η Alpha με την Centerbridge (Cepal Ελλάς), είτε μέσω άλλου SPV, στο οποίο θα ανατεθεί η διαχείριση μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων.  
Με αυτόν τον τρόπο η τράπεζα θα μειώσει σημαντικά τα NPEs κατά τη διετία 2019-20, ώστε εν συνεχεία να βγει επιθετικά στις αγορές με σχέδιο οριστικής εξυγίανσης του ισολογισμού της ( σ.σ να πέσουν τα NPEs κάτω από τα 3 δις ευρώ).
Σημειώνεται ότι ο επίσημος στόχος για το 2021 είναι τα NPEs να μειωθούν στα 8 δις ευρώ (20% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων), ο οποίος θεωρείται δεδομένο ότι θα αναθεωρηθεί επί τω βελτίω, εφόσον βγει ο παραπάνω σχεδιασμός.  
Στην περίπτωση που εγκριθεί ο προτεινόμενος από την ΤτΕ μηχανισμός τιτλοποίησης καταγγελμένων ή σε βαθιά καθυστέρηση δανείων με μεταφορά των αναλογουσών αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων (DTCs) στο SPV, τα πράγματα για την Alpha καθίστανται ευκολότερα.
Με δεδομένο ότι διαθέτει κεφαλαιακό απόθεμα 2 δις ευρώ η έγκριση του σχεδίου της ΤτΕ θα της επιτρέψει να μειώσει ταχύτερα τα NPEs, εγγράφοντας ζημιά από την απώλεια DTC χωρίς να ενεργοποιηθεί υποχρεωτική ΑΜΚ υπέρ του Δημοσίου.
Με το παραπάνω σχέδιο δεν χρειάζεται να αντιγράψει μοντέλο εταιρικού μετασχηματισμού σαν και αυτό που ανακοίνωσε η Eurobank.        
                                                    
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS