Τι στόχο έχουν οι συλλογικές λύσεις για τα NPEs; - H ανάγκη για νέα κεφάλαια έως 12 δισ μειώνεται, στηρίζουν τις τράπεζες στα stress tests του 2020

Τι στόχο έχουν οι συλλογικές λύσεις για τα NPEs; - H ανάγκη για νέα κεφάλαια έως 12 δισ μειώνεται, στηρίζουν τις τράπεζες στα stress tests του 2020
Ο στόχος των συλλογικών λύσεων για τα NPEs είναι να μειώσουν τις πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που φθάνουν τα 12 δισ. για να εξυγιανθούν ενώ προετοιμάζουν τις ελληνικές τράπεζες ενόψει των stress tests του 2020….
ΕΚΤ και SSM η αρμόδια εποπτική αρχή των τραπεζών για λόγους εναλλακτικών επιλογών θα προτάξουν και τις δύο συλλογικές λύσεις για τα NPEs το Ιταλικό μοντέλο APS και την πρόταση της ΤτΕ με στόχο να αξιολογηθούν έως τον Απρίλιο από την DGcom την Επιτροπή Ανταγωνισμού και να εφαρμοστούν προαιρετικά από το 2020.
Το βασικό ερώτημα, ποια είναι η σκοπιμότητα των δύο προτεινόμενων συλλογικών λύσεων;
Το APS εφαρμόστηκε στην Ιταλία και περιλαμβάνει τιτλοποίηση 15 με 20 δισεκ. ευρώ και παροχή εγγυήσεων στα senior ομόλογα που θα εκδώσουν οι τράπεζες 5 με 7 δισεκ. ευρώ.
Η πρόταση της ΤτΕ περιλαμβάνει την δημιουργία εταιρίας ειδικού σκοπού SPV με στόχο να μεταφερθούν 40 δισεκ. NPEs και κεφάλαια DTCs αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης έως 7 δισεκ.
Το σχέδιο αυτό θα έχει αρνητική κεφαλαιακή επίδραση στις τράπεζες έως 5 με 5,5 δισεκ. κεφάλαια.
Ποια είναι η σκοπιμότητα αυτών των προτάσεων;
Ο στόχος τους είναι να μειώσουν τις πραγματικές κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών που φθάνουν τα 12 δισεκ. για να εξυγιανθούν από τα NPEs ενώ προετοιμάζουν τις ελληνικές τράπεζες ενόψει των stress tests του 2020….
Η αλήθεια πάντως είναι ότι μετά τις αναφορές ότι το ΤΧΣ ο βασικός μέτοχος των τραπεζών προτείνει συλλογική λύση το Ιταλικό μοντέλο και η ΤΤΕ ως εποπτική αρχή την δική της πρόταση για την αντιμετώπιση των κόκκινων και προβληματικών δανείων οι κεφαλαιοποιήσεις, οι αξίες των τραπεζών στο χρηματιστήριο έχουν καταρρεύσει.
Εν τω μεταξύ οι ελληνικές τράπεζες γράφουν συνεχή ιστορικά χαμηλά….
Ιστορικό χαμηλό Alpha bank 0,8410 ευρώ 1 Φεβρουαρίου 2019
Ιστορικό χαμηλό Εθνικής 0,90 ευρώ στις 21 Ιανουαρίου 2019
Ιστορικό χαμηλό Πειραιώς 0,5520 ευρώ 1η Φεβρουαρίου 2019

Τα short funds Lansdowne και Oceanwood οι μεγάλοι κερδισμένοι στις ελληνικές τράπεζες

Γιατί από Μάρτιο 2017 τα hedge funds Lansdowne και Oceanwood επιμένουν short στις ελληνικές τράπεζες;
Γιατί ενώ υλοποιήθηκαν οι αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 τα hedge funds δεν πείστηκαν;
Γιατί ενώ ανακοινώθηκαν τα stress tests στις 5 Μαΐου 2018 τα hedge funds δεν πείστηκαν;
Γιατί ενώ ήδη πλησιάζει το τέλος του πρώτου μήνα του 2019 τα hedge funds συνεχίζουν να διατηρούν τόσο ισχυρές θέσεις short στις τράπεζες.
Τι πραγματικά συμβαίνει;
Η βασική αιτία που έχουν διατηρηθεί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα short θέσεις στις ελληνικές τράπεζες είναι μια βασική πεποίθηση των hedge funds.
Οι ελληνικές τράπεζες δεν μπορούν να εξυγιανθούν χωρίς να δαπανήσουν κεφάλαια και για να εξυγιανθούν τα κεφάλαια που έχουν δεν φθάνουν, οπότε είτε από ιδιώτες, είτε από το κράτος θα πάρουν νέα κεφάλαια και αυτό σημαίνει ακραίο dilution των παλαιών μετόχων.
Lansdowne, Oceanwood θεωρούν ότι οι τράπεζες αναπόφευκτα θα ξαναπεράσουν το μαρτύριο της καταστροφής των ιδιωτών μετόχων τους και πάνω σε αυτό το σενάριο θεωρούν ότι η χρηματιστηριακή κατάρρευση είναι αναπόφευκτη.
Έτσι εξηγείται γιατί ενώ οι τράπεζες έχουν χάσει έως και το 90% της χρηματιστηριακής αξίας που είχαν το 2015…τα short hedge funds επιμένουν… short.
Είναι ενδεικτικό ότι η Πειραιώς για να φθάσει στην τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2015 στα 6 ευρώ χρειάζεται άνοδο 1070%.

Η πίεση στην κεφαλαιακή επάρκεια θα ενταθεί

Μεταξύ 13,75% και 14% θα κινηθεί η διαδικασία εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process (SREP) με το 14% ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να έχει η τράπεζα Πειραιώς.
Το νέο SREP που αφορά τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών θα ανακοινωθεί προς τα τέλη Ιανουαρίου 2019 και όπως προκύπτει μειώνεται το κεφαλαιακό πλεόνασμα κατά 1,6 δισεκ. ευρώ στις 4 μεγάλες ελληνικές συστημικές τράπεζες.
Ταυτόχρονα από το 2020 ο ελάχιστος συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα διαμορφωθεί στο 16% περιορίζοντας ακόμη περισσότερο το κεφαλαιακό μαξιλάρι των ελληνικών τραπεζών σχεδόν το εκμηδενίζει εάν θέλουν οι τράπεζες να εφαρμόσουν εμπροσθοβαρή προγράμματα μείωσης των προβληματικών δανείων.
Η αύξηση κατά 0,875% ανά τράπεζα στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας αποτελεί μια οριζόντια απόφαση της ΕΚΤ και εν συνεχεία θα αξιολογήσει την κεφαλαιακή επάρκεια κατά τράπεζα.
Χωρίς να αξιολογείται εάν τελικώς η αύξηση 0,875% στον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα που διαμορφώνεται στο 13,81% είναι επαρκής μόνο από την οριζόντια αύξηση 0,875% εξάγονται ορισμένα συμπεράσματα

1)Η αξιολόγηση αφορά τα συνολικά κεφάλαια και όχι το core tier 1 οπότε οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν 27,85 δισεκ. ή 16,525% συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας χωρίς την Grivalia και μαζί με την απορρόφηση της Grivalia από την Eurobank διαμορφώνεται σε 17% ή 28,75 δισεκ. ευρώ.  
Με βάση το νέο SREP  προκύπτει ότι μόνο η Πειραιώς αγγίζει το 14% έναντι 14,2% που ήδη διαθέτει.

2)Με βάση το νέο SREP τον νέο ελάχιστα υποχρεωτικό συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας προκύπτει πλεόνασμα κεφαλαίων στο σύστημα 4,2 δισεκ. ευρώ με το μεγαλύτερο πλεόνασμα να εμφανίζουν η Alpha bank και η Eurobank λόγω Grivalia.

3)Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ προσμετράει τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας καθώς με βάση αυτόν διασφαλίζεται η φερεγγυότητα των τραπεζών και κατ επέκταση των καταθετών.

4)Όμως εάν προεξοφληθεί με βάση την πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας 3 στα κεφάλαια των τραπεζών προκύπτει κεφαλαιακό έλλειμμα στις 2 από τις 4 τράπεζες.
Επίσης με την αύξηση του SREP μειώνεται το κεφαλαιακό μαξιλάρι των τραπεζών κατά 1,8 δισεκ. ευρώ ή σε ένα εύρος από 1,3 έως 1,6 δισεκ. ευρώ.

5)Οι υγιείς τράπεζες στην Ευρώπη εμφανίζουν NPEs και NPLs στο 2,5%.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες στην Ελλάδα να φθάσουν σε αυτό το επίπεδο και με αυτής της κλίμακας την κάλυψη προβλέψεων θα πρέπει να δαπανήσουν έως 12 δισεκ. κεφάλαια για εξυγίανση κόκκινων δανείων και άλλα 5 δισεκ. για να στηρίξουν την ανάπτυξη τους.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα 5 δισ. ευρώ… για ανάπτυξη και νέα δάνεια μετά την εξυγίανση των NPEs 84,7 δισεκ. ευρώ.
Ενώ όλοι εστιάζονται και ορθά στην εξυγίανση, δεν μπορούν οι ελληνικές τράπεζες να μιλάνε για ανάπτυξη εάν δεν ολοκληρωθεί η εξυγίανση…θα πρέπει να αποτιμηθούν οι ελληνικές τράπεζες σε παρούσες αξίες πόσα κεφάλαια διαθέτουν για ανάπτυξη εάν εμπροσθοβαρώς υλοποιήσουν την εξυγίανση στα κόκκινα δάνεια.
Πόσα κεφάλαια θα απαιτηθούν για εξυγίανση;
Οι τράπεζες στην Ελλάδα διαθέτουν 27,7 δισεκ. κεφάλαια.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν συνολικό κεφαλαιακό έλλειμμα 12 δισεκ. (πληροφορίες bankingnews) ή 11,1 δισεκ. (εκτιμήσεις Morgan Stanley).
Οι ελληνικές τράπεζες για να μπορέσουν να υιοθετήσουν εμπροσθοβαρή σχέδια εξυγίανσης των προβληματικών τους δανείων θα χρειαστούν να δαπανήσουν 8-9 δισεκ. ευρώ κεφάλαια.
Συγκεκριμένα
-Η Πειραιώς θα πρέπει να δαπανήσει 3,5 δισεκ. κεφάλαια τα οποία δεν διαθέτει.
-Η Εθνική 1,5 δισεκ. ευρώ,
-Η Alpha bank 2,5 δισεκ. ευρώ και
-Η Eurobank 1,6 με 1,7 δισεκ. ευρώ.
Τα κεφάλαια αυτά απαιτούνται για να μπορέσουν οι τράπεζες να φέρουν τους δείκτες NPEs στα επίπεδα των στόχων που έχουν τεθεί το 2021….στο 2019.
Ωστόσο οι ελληνικές τράπεζες έχουν και άλλες προκλήσεις με βασικότερες πλήρη εφαρμογή της Βασιλείας ΙΙΙ και βεβαίως το νέο SREP δηλαδή την αξιολόγηση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας που θα είναι αυξημένοι για τις ελληνικές τράπεζες.
Δεν θα φθάσουν μόνο στο 14% ως ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας αλλά μπορεί να διαμορφωθούν στο 16% για ορισμένες τράπεζες από το 2020.  
Η πραγματικότητα είναι ότι εξυγίανση προβληματικών δανείων σημαίνει απλά και ξεκάθαρα δαπάνη σε κεφάλαια μεταξύ 8 με 9 δισεκ. ευρώ.
Εάν ληφθεί υπόψη ότι θα απαιτηθούν και πρόσθετα κεφάλαια για να ωραιοποιηθούν οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τότε εξάγεται το συμπέρασμα ότι οι τράπεζες θα χρειαστούν 11 με 12 δισεκ. ευρώ συνολικά κεφάλαια.
Να σημειωθεί ότι τα συνολικά κεφάλαια των τραπεζών είναι 27,7 δισεκ. εκ των οποίων τα 21,2 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος.
Οι τράπεζες δεν αντιμετωπίζουν μόνο την πρόκληση της εξυγίανσης αλλά της επιδείνωσης της ποιότητας των κεφαλαίων τους.
Εξυγίανση σημαίνει νέες προβλέψεις που μεταφράζεται σε αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογίας ακόμη και εάν δημιουργηθούν SPV δηλαδή εταιρίες ειδικού σκοπού για να μην ενεργοποιηθεί ο νόμος περί αναβαλλόμενης φορολογίας και αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης των τραπεζών.
Η Ελλάδα πορεύεται εν μέσω προεκλογικής περιόδου και το τραπεζικό ζήτημα στην Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει άλυτο.
Οπότε από τα 27,7 δισεκ. των κεφαλαίων αφαιρώντας τα 11-12 δισεκ. που θα απαιτηθούν για εξυγίανση ριζική απομένουν 15-16 δισεκ. ευρώ.
Για να μπορέσουν οι τράπεζες να χρηματοδοτήσουν μετά την εξυγίανση τους την ανάπτυξη, να χορηγήσουν νέα δάνεια θα χρειαστούν επιπρόσθετα κεφάλαια.
Οπότε είτε από την πλευρά της εξυγίανσης, είτε από την οπτική γωνία της ανάπτυξης οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια.
 
Δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας τραπεζών και νέο SREP
Τράπεζες
Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας
Core tier 1
Core tier 1 με FLB3
(Βασιλεία ΙΙΙ)

Νέο SREPΠειραιώς

14,2% ή 6,7 δισ. ευρώ

14,2% ή 6,7 δισ.

10,8% ή 4,9 δισ ευρώ

14% από 13,625%

Εθνική

16,6% ή 5,8 δισ ευρώ

16,6% ή 5,8 δισ

13% ή 4,5 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Alpha

18,3% ή 8,8 δισ ευρώ

18,3% ή 8,8 δισ

15,2% ή 7,1 δισ. ευρώ

13,75% από 12,875%

Eurobank με Grivalia

19% ή 7,45 δισ ευρώ

16,6% ή 6,49 δισ

13,8% ή 5,43 δισ ευρώ

13,75% από 12,875%

Σύνολο *

17% ή 28,75 δισ
16,4% ή 27,79 δισ
13,2% ή 21,93 δισ ευρώ
13,81%
*Μέσος όρος στους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας – Στα απόλυτα μεγέθη συνολικό άθροισμα

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS