Υγεία: Αγορά 74.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 17/1

Υγεία: Αγορά 74.000 κοινών ονομαστικών μετοχών από την Hellenic Healthcare στις 17/1
Την αγορά 74.000 κοινών ονομαστικών της μετοχών από την Hellenic Healthcare, έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε το Υγεία
Την αγορά 74.000 κοινών ονομαστικών της μετοχών από την Hellenic Healthcare, έναντι 0,95 ευρώ ανά μετοχή, ανακοίνωσε σήμερα (18/1/2019) το Υγεία.
Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το άρθρο 24, παράγραφος 2(α) του Ν. 3461/2006, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Hellenic Healthcare Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» δηλώνει ότι στις 17.1.2019, απέκτησε συνολικά 74.000 κοινές ονομαστικές μετοχές της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαγνωστικό και Θεραπευτικό Κέντρο Αθηνών Υγεία Ανώνυμος Εταιρεία» έναντι 0,95 Ευρώ ανά μετοχή μέσω χρηματιστηριακών συναλλαγών.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS