Ταμειακό έλλειμμα 4,205 δισ. ευρώ το 2018 για την κεντρική διοίκηση

Ταμειακό έλλειμμα 4,205 δισ. ευρώ το 2018 για την κεντρική διοίκηση
Το 2018 τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 50,792 δισ. ευρώ, από 48,415 δισ. ευρώ πέρυσι
Ταμειακό έλλειμμα 4,205 δισ. ευρώ παρουσίασε την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης, έναντι ελλείμματος 4,434 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017.
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 50,792 δισ. ευρώ, από 48,415 δισ. ευρώ πέρυσι.
Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 3,182 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 2,124 δισ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 52,237 δισ. ευρώ, από 53,128 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS