Μεγάλου: Η Πειραιώς, η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην Υπεύθυνη Τραπεζική

Μεγάλου: Η Πειραιώς, η μόνη ελληνική τράπεζα που συμμετέχει στην Υπεύθυνη Τραπεζική
Οι μεγάλοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής της Τρ. Πειραιώς, σύμφωνα με τον Μεγάλου
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που μαζί με άλλες 27 τράπεζες από όλο τον κόσμο συμμετείχε στη διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής αγκαλιάζοντας από την αρχή τη σχετική  πρωτοβουλία του UNEP FI.
Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου, κατά την εκδήλωση παρουσίασης των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής (Principles for Responsible Banking), επαναλαμβάνοντας ότι είναι μεταξύ των τραπεζών που θέλουν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο και να  χρησιμοποιήσουν τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις σχέσεις για να υποστηρίξουν και να επιταχύνουν τις θεμελιώδεις αλλαγές στην οικονομία και στον τρόπο ζωής μας ώστε να μπορέσουν να πετύχουν μια κοινή ευημερία για τη σημερινή αλλά και για τις επόμενες γενεές.
Σύμφωνα με τον κ. Μεγάλου, η άμεση αυτή ανταπόκριση ήταν για την Τρ. Πειραιώς μια αυτονόητη επιλογή.
"Και ήταν αυτονόητη επιλογή γιατί οι μεγάλοι στόχοι της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής προσφοράς και της υπεύθυνης τραπεζικής συμπεριφοράς είναι θεμελιώδη στοιχεία της στρατηγικής μας, και συνάδουν τόσο με το επιχειρηματικό  μοντέλο μας όσο και με τις νέες μας Αξίες της Υπευθυνότητας, της Αξιοκρατίας και της Διαφάνειας.  
Οι έξι Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, που σύντομα θα αποτελούν μια παγκόσμια κοινή επένδυση για το μέλλον, δημιουργούν πλέον ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας για τις τράπεζες φέροντας σημαντικές προσαρμογές και αλλαγές τόσο σε επίπεδο στρατηγικής όσο και σε επίπεδο επιχειρηματικών επιλογών.
Ο ρόλος του χρηματοπιστωτικού τομέα στη διαμόρφωση του αύριο είναι κομβικός. Οπως είδαμε, επειδή τα δύο τρίτα της παγκόσμιας χρηματοδότησης προέρχονται από τις τράπεζες, οι τράπεζες καλούνται να  διοχετεύσουν τη χρηματοδότηση αυτή στην αειφόρο ανάπτυξη.
Δηλαδή, στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή.
Άλλωστε, η έγκαιρη αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων περιβαλλοντικών  και κοινωνικών προκλήσεων είναι μονόδρομος για να  μπορέσουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθούν και να ευημερήσουν μακροχρόνια.
Εμείς, στην Τράπεζα Πειραιώς, ήδη έχουμε ενσωματώσει στην στρατηγική μας αντίστοιχους στόχους και αρχές πιστεύοντας ακράδαντα  ότι η βιώσιμη οικονομία μπορεί να αναπτυχθεί μόνο όταν συνυπάρχουν οικονομία που αναπτύσσεται με όρους αειφορίας, ισχυρός κοινωνικός ιστός και υγιές περιβάλλον.
Έτσι, υποστηρίζουμε έμπρακτα και ολοκληρωμένα  επιχειρηματικούς τομείς όπως οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η  Εξοικονόμηση Ενέργειας, η Ευφυής Γεωργία και άλλα και ενθαρρύνουμε επιχειρηματικές δραστηριότητες με αντίστοιχο προσανατολισμό, διαδραματίζοντας ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας.
Διαθέτοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει ολοκληρωμένη υποστήριξη στις ελληνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες, μέσω εξειδικευμένων εργαλείων χρηματοδότησης με ευνοϊκούς όρους και σύγχρονες συμβουλευτικές υπηρεσίες.
Στόχος μας είναι η προσαρμογή των επιχειρήσεων στο νέο μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης, η ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητας τους στη διεθνή αγορά και η συμμετοχή μας στην επίτευξη των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που διαμόρφωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρω ενδεικτικά ότι τον Δεκέμβριο του 2017, η Τράπεζα Πειραιώς προχώρησε στη σύναψη μίας νέας συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικού ποσού €100 εκατ., με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων εξοικονόμησης ενέργειας μέσω του προγράμματος Private Finance for Energy Efficiency.
Το πρόγραμμα είναι πιλοτικό πρόγραμμα της ΕΕ και αποτελεί ένα καινοτόμο συνδυαστικό εργαλείο διάθεσης ρευστότητας και εγγυήσεων δανείων.
Η συμφωνία αυτή είναι η μοναδική στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χρηματοδοτικού προγράμματος σε όλη την Ευρώπη.
Επίσης, η Τράπεζα συμμετείχε, με ιδιαίτερα ποσοστά επιτυχίας, στα προγράμματα Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον Ι & ΙΙ, υποστηρίζοντας σθεναρά τον εκσυγχρονισμό και των ελληνικών νοικοκυριών.
Πέραν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς παρέχει πράσινα τραπεζικά προϊόντα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Net Metering, Εξοικονόμηση Ενέργειας κλπ.
Συνολικά έχουν χρηματοδοτηθεί έργα σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  ισχύος 1,4 GW, με όρια €1,2 δις.
Παράλληλα προστατεύοντας  τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους μετόχους της, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών και Κοινωνικών Κινδύνων στις επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις, επιτυγχάνοντας την ολιστική προσέγγιση και αξιολόγηση μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας ή ενός επενδυτικού σχεδίου.
Η Τράπεζα Πειραιώς θα είναι ηγέτης στην κοινή αυτή προσπάθεια, διότι ήδη έχει μια πολύχρονη εμπειρία και αναγνωρίζει ως ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης.
Και το κάνουμε αυτό με μια σειρά από δράσεις:
•    Με την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων μας, καθώς ήδη έχουμε διαμορφώσει αξίες και κουλτούρα μέσα στην Τράπεζα που μας επιτρέπουν να μιλάμε με ειλικρίνεια στους πελάτες μας και να τους προσφέρουμε τις καλύτερες υπηρεσίες.  
•    Με το περιβαλλοντικό μας έργο, μέσω του Green Banking, που μας επιτρέπει τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.
•    Με τις δομές και Επιτροπές που διασφαλίζουν τη σωστή Εταιρική Διακυβέρνηση και Διαφάνεια.  
•    Με τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια που έχουμε εντάξει στην αξιολόγηση  των δανειοδοτήσεων.
•    Με τη μεθοδολογία που έχουμε διαμορφώσει για μέτρηση και διαχείριση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή στην επιχειρηματικότητα. Η μεθοδολογία αυτή μας επιτρέπει να γνωρίζουμε την κλιματική έκθεση του επιχειρηματικού μας χαρτοφυλακίου και πως να τη διαχειριστούμε.
•    Με την ενσωμάτωση στην προσέγγισή μας  των  Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας επιλέξει να επικεντρωθούμε σε 11 από τους 17 Στόχους, εκεί δηλαδή που μπορούμε να έχουμε τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις.
•    Με τη συμμετοχή μας σε διεθνείς οργανισμούς και πρωτοβουλίες για την αειφορία, που μας επιτρέπει να συνδιαμορφώνουμε ευρωπαϊκές και διεθνείς πολιτικές και στρατηγικές.

Είχα την ευκαιρία να παραβρεθώ μαζί με CEOs από άλλες τράπεζες από διάφορα μέρη του πλανήτη,  τον περασμένο Νοέμβριο, στο Παρίσι, και δεν σας κρύβω ότι υπήρξε προβληματισμός από τους CEOs για την εφαρμογή των Αρχών,  και πώς θα τις εντάξουν στα επιχειρηματικά τους μοντέλα.  
Είναι σίγουρα μια πρόκληση, μια αλλαγή στον τρόπο σκέψης, μια πυξίδα που ανοίγει νέους δρόμους, μακρείς και δύσκολους δρόμους.
Και για αυτό χρειάζεται όραμα, διαχρονική δέσμευση, τόλμη και επιμονή.
Όμως, η επίτευξη των Στόχων του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη καθώς και της Συμφωνίας του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή, είναι ένα παγκόσμιο στοίχημα.
Είναι η ευθύνη που έχουμε αναλάβει οι σημερινές γενεές για να παραδώσουμε στις επόμενες, δηλαδή στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας,  ένα βιώσιμο πλανήτη, μια ευημερούσα κοινωνία.
Δεν είναι εύκολο εγχείρημα, και ούτε οι τράπεζες από μόνες τους μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας για  ευημερία σε ένα υγιή πλανήτη.
 Μπορούν όμως να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές να διοχετεύσουν κεφάλαια στην κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης.
Θα χρειαστεί όμως και η συνεργασία όλων των άλλων ενδιαφερόμενων μερών, επαγγελματικών συνδέσμων και επιμελητηρίων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των εθνικών και διεθνών οργανισμών, της κοινωνίας των πολιτών.
Σε τελική ανάλυση του κάθε ένα από μας,  για να φέρουμε σε πέρας αυτήν την παγκόσμια προσπάθεια", κατέληξε ο κ. Μεγάλου.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS