Υπάρχει «λογική» μια τράπεζα να διαθέσει προς διαχείριση σε fund το 100% των κόκκινων δανείων; - Όχι και γιατί;

Υπάρχει «λογική» μια τράπεζα να διαθέσει προς διαχείριση σε fund το 100% των κόκκινων δανείων; - Όχι και γιατί;
Έχει λογική μια τράπεζα να πουλήσει 3 δισεκ. και να διαθέσει προς διαχείριση όλο το χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων;
Στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, οι διοικήσεις επεξεργάζονται διάφορα σχέδια για να αντιμετωπίσουν την μεγάλη πρόκληση των προβληματικών δανείων NPLs και NPEs.
Μια από τις προτάσεις που εξετάζονται είναι
-Να πωληθούν 3 δισεκ. προβληματικά δάνεια
-Να διατεθούν προς διαχείριση τα υπόλοιπα προβληματικά ανοίγματα πάνω από 20 δισεκ.
-Ταυτόχρονα βασικό στέλεχος της τράπεζας στο SPV στην εταιρία ειδικού σκοπού που θα πραγματοποιηθεί θα αναλάβει επικεφαλής μεταφέροντας και πάνω από 1000 εργαζομένους της τράπεζας.
Το βασικό ερώτημα είναι το εξής.
Έχει λογική μια τράπεζα να πουλήσει 3 δισεκ. και να διαθέσει προς διαχείριση όλο το χαρτοφυλάκιο προβληματικών δανείων;
Η απάντηση είναι πως όχι για τους εξής λόγους
1)Ας υποθέσουμε ότι αναλαμβάνει την διαχείριση το fund A.
H τράπεζα θα πρέπει στο πλαίσιο της υποχρέωσης προς τον SSM να μειώνει τα προβληματικά ανοίγματα στο πλαίσιο της στοχοθεσίας που έχει υποβληθεί.
Για να τα μειώνει σημαίνει μεταξύ άλλων και πουλάει NPEs.
Όταν το fund Α διαχειρίζεται όλο το προβληματικό χαρτοφυλάκιο της τράπεζας πως θα πουλήσει και ο αγοραστής θα είναι το fund A ή κάποιο άλλο fund;
Είναι προφανές ότι τέτοιο deal δεν μπορεί να υλοποιηθεί, η σύγκρουση συμφερόντων είναι ξεκάθαρη.
2)Όταν μια τράπεζα αποφασίζει να διαθέσει προς διαχείριση το 100% ουσιαστικά του εναπομείναντος χαρτοφυλακίου προβληματικών δανείων σημαίνει ότι παραδίδει την bad bank σε ένα fund και περνάει λάθος μήνυμα στην αγορά.
3)Δεν υπάρχει ουδεμία περίπτωση να περάσει τέτοιο σχέδιο από τον SSM τον εποπτικό μηχανισμό των τραπεζών.

Το λογικό σενάριο είναι να πωληθούν π.χ. 3 δισεκ. προβληματικά ανοίγματα και να διατεθούν προς διαχείριση έως 8-10 δισεκ. NPEs

Επίσης μετράει ιδιαίτερα ποιο θα είναι το fund που θα αναλάβει μια τέτοιας κλίμακας διαχείριση.
Τα ερωτήματα είναι πολλά και τα προβλήματα ακόμη περισσότερα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS