Ήταν το 2018 το απόγειο για τους θερμικούς κινητήρες;

Ήταν το 2018 το απόγειο για τους θερμικούς κινητήρες;
Ήταν το 2018 το απόγειο για τους θερμικούς κινητήρες;
Ειδικοί και μελέτες καταλήγουν στο συμπέρασμα πως οι μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ) έφτασαν πλέον στο κορυφαίο τους επίπεδο…
Το εν λόγω συμπέρασμα δεν αφορά στην τεχνολογική πρόοδο των ΜΕΚ αλλά στον όγκο πωλήσεων σε παγκόσμια κλίμακα

(διαβάστε περισσότερα)

bankingnews.gr

BREAKING NEWS