Ελλάκτωρ: Στο 2,47% υποχώρησε το ποσοτό του Δ. Κούτρα - Επιβεβαίωση ΒΝ

Ελλάκτωρ: Στο 2,47% υποχώρησε το ποσοτό του Δ. Κούτρα - Επιβεβαίωση ΒΝ
Ελλάκτωρ: Στο 2,47% υποχώρησε το ποσοτό του Δ. Κούτρα
Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ γνωστοποιεί, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.3556/2007, ενημέρωση που έλαβε  στις 11/01/2019  από υπόχρεο μέτοχο ως ακολούθως:
Ο κ. Δημήτριος Κούτρας ενημερώνει ότι επήλθε μεταβολή στη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ,  συνεπεία πώλησης, ως εξής:
Ημερομηνία  κατά την οποία επήλθε η μεταβολή συμμετοχής: 10/01/2019
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου πριν τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.640.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,62%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 5.730.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 3,24%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του μετόχου ήταν 5,86% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.
Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά τη συναλλαγή:
α) άμεση συμμετοχή: 4.370.590 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 2,47%, και
β) έμμεση συμμετοχή: 0 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ή ποσοστό 0%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ, μέσω της ελεγχόμενης, από τον κ. Δ. Κούτρα εταιρείας, ADAMAS SECURITIES LTD.
Το συνολικό (άμεσο και έμμεσο) ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου του γνωστοποιούντος, κατέρχεται του ορίου 5,00% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες:

Η γνωστοποίηση του κ. Δημητρίου Κούτρα (απώτατος ελέγχων) γίνεται διότι η συμμετοχή του συνολικά (άμεση και έμμεση) κατέρχεται του ορίου 5,00%  στο μετοχικό κεφάλαιο και στα δικαιώματα ψήφου εκδόσεως ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ.

Τι έγραφε νωρίτερα το bankingnews.gr

Μέσω πέντε πακέτων, ο Δημήτρης Κούτρας πούλησε 2,05 εκατ. τεμάχια του Ελλάκτωρα στην τιμή των 1,30 ευρώ.
Αγοραστής, σύμφωνα με πληροφορίες ήταν η Amber Capital.
Ειδικότερα, διακινήθηκαν πακέτα 2.5 εκατ. τεμαχίων στην τιμή των 1,30 ευρώ, συνολικής αξίας 2,66 εκατ. ευρώ.
Η πώληση των πακέτων έρχεται μία μετά την πώληση του 3,4% της συμμετοχής του Δ. Κούτρα στον Ελλάκτωρα, στην τιμή των 1,25 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως η Amber Capital είχε πουλήσει στους αδελφούς Καλλιτσάντση το 5,25% στα 2,15 ευρώ ανά μετοχή.
Ο κ.Κούτρας όπως έχει ανακοινωθεί «μετακόμισε» στην Ιντρακόμ Κατασκευές, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχει αγοράσει το πακέτο του 20% των μετοχών.
Μένει να δούμε αν μετά την πώληση των παραπάνω μετοχών θα κάνει την αγορά.
Επίσης τονίζεται πως πριν από ένα χρόνο είχε απορρίψει πρόταση από τους αδελφούς Καλλιτσάντση για αγορά στα 2 ευρώ ανά μετοχή.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS