Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών

Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών
Εξαγορά φωτοβολταϊκού σταθμού από την Quest Συμμετοχών
Η Quest Συμμετοχών Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι η κατά 100% έμμεση θυγατρική της εταιρεία «ΓΟΥINT ΖΗΜΠΕΝ ΒΟΙΩΤΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.», την 11η Ιανουαρίου 2019 ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε." έναντι τιμήματος 1.183.496 ευρώ. Η εταιρεία "ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ 2 Α.Ε." διαθέτει φωτοβολταϊκό σταθμό ισχύος 0,499 MW στον Δήμο Μαρκοπούλου Π.Ε. Αττικής.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS