Κατά 70% - 75% μειώνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η αμερικανική KBW

Κατά 70% - 75% μειώνει τις τιμές στόχους των ελληνικών τραπεζών η αμερικανική KBW
Υποβαθμίστηκε και η σύσταση του κλάδου σε underperform, δηλαδή για αποδόσεις χειρότερες από αυτές της αγοράς
Κατακόρυφη ήταν η μείωση των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών από την Keefe, Bruyette & Woods (KBW), η οποία υποβάθμισε τη σύσταση του κλάδου σε underperform, δηλαδή για αποδόσεις χειρότερες από αυτές της αγοράς, από marketperform προηγουμένως.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την KBW η τιμή στόχος της Εθνικής διαμορφώνεται στα 0,80 ευρώ, χαμηλότερα από τα 1,17 ευρώ που είναι η τιμή της σήμερα, από 2,80 ευρώ που ήταν ο στόχος προηγουμένως.
Για την Eurobank, η KBW μειώνει την τιμή στόχο τα 0,70 ευρώ από 2,75 ευρώ πριν, ενώ σήμερα η μετοχή διαμορφώνεται στα 0,53 ευρώ.
Για την Πειραιώς η τιμή στόχος αναθεωρείται επίσης στα 0,70 ευρώ, από 2,75 ευρώ προηγουμένως και από τα 0,82 ευρώ που διαπραγματεύεται η μετοχή σήμερα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS