Στον ΔΑΠΕΕΠ ο ρόλος του φορέα "τελευταίου καταφυγίου" για τα νέα έργα ΑΠΕ

Στον ΔΑΠΕΕΠ ο ρόλος του φορέα
Ο ορισμός είναι μεταβατικός, αφού προβλέπεται η προκήρυξη διαγωνισμού μετά την πάροδο λίγων ετών για την ανάθεση του ρόλου σε νέο φορέα
Στόχος του ΥΠΕΝ είναι μέσα στον Ιανουάριο να εκδοθεί η υπουργική απόφαση για τον ορισμό του εκπροσώπου που θα αναλάβει τον ρόλο του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου (ΦοΣΕΤεΚ), καθώς είναι έτοιμο το σχετικό προσχέδιο, ώστε το τελικό κείμενο να οριστικοποιηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, με την απόφαση θα ορίζεται ως ΦοΣΕΤεΚ ο ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως ήταν και η εισήγηση της ΡΑΕ.
Η λειτουργία των φορέων σωρευτικής εκπροσώπησης αφορά τα έργα ΑΠΕ που υλοποιούνται υπό το καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Τα έργα αυτά θα συμμετέχουν στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ενώ παράλληλα θα υποβάλλουν σε πρώτη φάση προβλέψεις για την ωριαία έγχυσή τους μέσω του Μεταβατικού Μηχανισμού Βέλτιστης Ακρίβειας Πρόβλεψης, πριν τελικά αρχίσουν να λαμβάνουν μέρος στην Αγορά Εξισορρόπησης.
Τη συμμετοχή των μονάδων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό θα μπορούν είτε να αναλάβουν οι ίδιοι οι κάτοχοί τους είτε να την αναθέσουν σε aggregators.
Έτσι, άνοιξε ο δρόμος για την ίδρυση Φορέων Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦΟΣΕ), με τους πρώτους aggregator να έχουν κάνει ήδη την εμφάνισή τους και στη χώρα μας.
Ωστόσο, σύμφωνα με το πλαίσιο που θέτει ο νόμος θέσπισης της λειτουργικής ενίσχυσης, παράλληλα από τους συγκεκριμένους φορείς, θα λειτουργεί και ένας φορέας «τελευταίου καταφυγίου» (ο ΦοΣΕΤεΚ) για τα έργα ΑΠΕ που για οποιονδήποτε λόγο δεν εκπροσωπούνται από έναν ΦΟΣΕ.
Φορέας που η γνωμοδότηση της ΡΑΕ πρότεινε να είναι ο ΔΑΠΕΕΠ, δηλαδή ο πρώην ΛΑΓΗΕ μετά την απόσχιση του κλάδου ενέργειας, που μεταβιβάστηκε στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Η υπουργική απόφαση θα ακολουθεί τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ, αποδίδοντας τον συγκεκριμένο ρόλο στον ΔΑΠΕΕΠ.

Μεταβατική περίοδος

Πάντως, ο ορισμός είναι μεταβατικός, έχοντας ισχύ λίγων ετών, αφού στη συνέχεια προβλέπεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός για την ανάθεση του ρόλου του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Τελευταίου Καταφυγίου.
Σε κάθε περίπτωση, η αξιοποίηση του ΦοΣΕΤεΚ προορίζεται να αποτελέσει την έσχατη λύση για τους ιδιοκτήτες έργων ΑΠΕ, έχοντας τον χαρακτήρα της εκτάκτους κατάστασης ώστε να μην γίνεται συνεχής και τυπική χρήση του από τους κατόχους μονάδων.
Γι’ αυτό τον λόγο, προβλέπεται χρέωση από τον ΦοΣΕΤεΚ, η οποία θα λειτουργεί ως αντικίνητρο και μάλιστα θα κλιμακώνεται στην πορεία.
Σύμφωνα με την εισήγηση της ΡΑΕ, η χρέωση αυτή θα ξεκινά από την παρακράτηση του 0% των εσόδων μέχρι και ένα έτος μετά τον ορισμό του ΦοΣΕΤεΚ, και θα προσαυξάνεται κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες για  κάθε  επιπλέον  εξάμηνο,  κατά  το  οποίο  ο  κάτοχος μονάδας ΑΠΕ συνεχίζει να εκπροσωπείται από τον  ΦοΣΕΤεΚ.
Το «πλαφόν» της παρακράτησης ορίζεται στο 15%.

Πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS