Η θυγατρική της Fairfax, Odyssey Reinsurance Company αγόρασε 3,678 εκατ. μετοχές της Eurobank

Η θυγατρική της Fairfax, Odyssey Reinsurance Company αγόρασε 3,678 εκατ. μετοχές της Eurobank
Η θυγατρική της Fairfax, Odyssey Reinsurance Company αγόρασε 3,678 εκατ. μετοχές της Eurobank
Η Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Δημοσιοποίηση προνομιακών πληροφοριών), και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης που έλαβε από τη Fairfax, ότι η θυγατρική εταιρεία της Fairfax «Odyssey Reinsurance Company», αγόρασε τις ακόλουθες μετοχές της Eurobank:www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS