Η μειοψηφία της Intertech στο … έλεος Κοντομηνά

Η μειοψηφία της Intertech στο … έλεος Κοντομηνά
Η μη συμμετοχή του επιχειρηματία στην αύξηση και οι περιορισμοί που δίνουν τον έλεγχο της εταιρίας σε Αμοιρίδη-Σαββίδη
Το τέλος της ηγεσίας του Δημήτρη Κοντομηνά από την Ιντερτέκ σηματοδοτεί η τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρίας.
Ο κ. Δημήτρης Κοντομηνάς ως μεγαλύτερος μέτοχος της εισηγμένης ΙΝΤΕΡΤΕΚ δεν συμμετέχει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά μόλις 1,4 εκ ευρώ με τη συμμετοχή του προκειμένου να την καλύψει να είναι μόλις 620.000 ευρώ. 
Όπως επισημοποιήθηκε στη Β Επαναληπτική Γενική Συνέλευση ο κ. Κοντομηνάς, με ποσοστό 44,363% του μετοχικού κεφαλαίου ήδη έχει δηλώσει ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Η μη συμμετοχή του κ. Κοντομηνά θα έχει ως συνέπεια το ποσοστό του να υποχωρήσει αισθητά στα επίπεδα του 29,5%.
Σε αντίθεση με τον κ. Κοντομηνά συμμετοχή στην αύξηση δηλώνει η «ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ-ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε.», με ποσοστό 8,677% και μάλιστα δηλώνει ότι θα καλύψει τη συμμετοχή της.
Μάλιστα η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης εμποδίζει άλλους μετόχους πλην των επιθυμητών από το ΔΣ να προεγγραφούν για πάνω από 100% των μετοχών ανοίγοντας έτσι το δρόμο στην Αμοιρίδης Σαββίδης να καλύψει μαζί με το ποσοστό Κοντομηνά και εφ όσον δεν υπάρχουν άλλα αδιάθετα δικαιώματα στη χειρότερη των περιπτώσεων το 54% της αύξησης κεφαλαίου.
Με τον τρόπο αυτό στη χειρότερη των περιπτώσεων θα έχει το 24% του μετοχικού κεφαλαίου μετά την ολοκλήρωση της αύξησης ενώ προσδοκάται να αποκτήσει σχεδόν το σύνολο των μετοχών και να ανεβάσει το ποσοστό του σε 33,3% (για να αποφύγει τη δημόσια πρόταση) ενώ φίλιες δυνάμεις θα αποκτήσουν περί τα 7%.
Βεβαίως η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης είναι κομμένη και ραμμένη στις ορέξεις της πλειοψηφίας καθώς δεν δίνει τη δυνατότητα στους μετόχους της μειοψηφίας να πάρουν μέρος στα αδιάθετα πλην του διπλάσιου της συμμετοχής τους.
Έτσι για μια ακόμα φορά πιστοποιείται πως η μειοψηφία παρά τα καιρούς εξαγγελλόμενα παραμένει έρμαιο των διαθέσεων της μειοψηφίας.

Νίκος Καρούτζος
nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Νίκος Καρούτζος

BREAKING NEWS