Οι τράπεζες κινδυνεύουν, προσομοιάζουν με default, τιμές στόχοι σοκ από τους short – Μεταβατική λύση τα κρατικά κεφάλαια

Οι τράπεζες κινδυνεύουν, προσομοιάζουν με default, τιμές στόχοι σοκ από τους short  – Μεταβατική λύση τα κρατικά κεφάλαια
Η πραγματικότητα είναι ότι οι μετοχές των τραπεζών προσομοιάζουν με καθεστώς default δηλαδή οι επενδυτές αποτιμούν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει.
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν καταρρεύσει χρηματιστηριακά.
Η πραγματικότητα είναι ότι οι μετοχές των τραπεζών προσομοιάζουν με καθεστώς default δηλαδή οι επενδυτές αποτιμούν ότι οι τράπεζες στην Ελλάδα έχουν καταρρεύσει.
Οι βασικές αιτίες
1)Πλέον όλοι κατανοούν ότι κάτω από οποιαδήποτε σενάριο οι τράπεζες θα χρειαστούν κεφάλαια
2)Οι συλλογικές λύσεις μείωσης των προβληματικών δανείων απαιτούν κεφάλαια.
3)Οι εμπροσθοβαρείς λύσεις μείωσης των προβληματικών δανείων απαιτούν κεφάλαια.
Η χρηματιστηριακή κατάρρευση έχει αιτίες, σοκάρουν οι τιμές στο ελληνικό χρηματιστήριο 4 δισεκ. αξίζουν όλες μαζί, πραγματική καταστροφή.
Ήδη σε ορισμένους κύκλους αναφέρονται τιμές για τις τράπεζες που σοκάρουν π.χ. την Πειραιώς στα 0,30 ευρώ και την Εθνική 0,75 ευρώ και την Alpha 0,80 ευρώ.
Σε αυτό το ζοφερό κλίμα θα πρέπει να προστεθεί και ο κίνδυνος επιδείνωσης της διόρθωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στα διεθνή χρηματιστήρια.
Αυτό σημαίνει ότι εάν διεθνώς η διόρθωση συνεχιστεί, τότε μετά βεβαιότητας οι στόχοι των short στο ελληνικό χρηματιστήριο και στις τράπεζες θα επιτευχθούν.
Να σημειωθεί ότι το βασικό επιχείρημα των κλασσικών short στις ελληνικές τράπεζες είναι το εξής….είναι κεφαλαιακά ανεπαρκείς και χρειάζονται νέα κεφάλαια.

Είναι λύση τα κρατικά κεφάλαια;

Είναι λύση τα κρατικά κεφάλαια υπό την μορφή των cocos των μετατρέψιμων ομολόγων σε μετοχές;
Η απάντηση είναι ότι υπό όρους ναι θα μπορούσαν να ήταν σοβαρή λύση.
Τα cocos αποτελούν state aid αλλά δεν απαιτούν αποχώρηση των διοικήσεων των τραπεζών.
Με εποπτικούς όρους οι τράπεζες είναι φερέγγυες, δεν μιλάμε για resolution δηλαδή καθεστώς εξυγίανσης με good και bad bank αλλά πρόσθετα κεφάλαια σε τράπεζες που διαθέτουν πάνω από τα ελάχιστα όρια κεφαλαιακή επάρκεια.
Όμως για να δοθούν cocos από το κράτος έστω και με την μορφή της προληπτικής ανακεφαλαιοποίησης θα πρέπει να υποστούν dilution οι παλαιοί μέτοχοι.
Δεν έχει κανένα νόημα όμως η επίκληση των παλαιών μετοχών.
Γιατί;
Ο Paulson που επένδυσε 500 εκατ στην Πειραιώς η αξία της επένδυσης του είναι 30 εκατ έχει δηλαδή λογιστική υποαξία 95% οπότε εύκολα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι ο Paulson έχει χάσει ουσιαστικά όλη την επένδυση του.
Τα κρατικά κεφάλαια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μεταβατικά είναι υψηλού κόστους καθώς τα cocos έχουν επιτόκιο 8% ετησίως αλλά προσφέρουν κεφαλαιακή ένεση που είναι απαραίτητη.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS