ΔΝΤ: Οι πέντε τρόποι για να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των τραπεζών της Ευρωζώνης

ΔΝΤ: Οι πέντε τρόποι για να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των τραπεζών της Ευρωζώνης
Οι λύσεις που προτείνει το ΔΝΤ για τις τράπεζες της Ευρωζώνης 
Τους πέντε τρόπους με τους οποίους θα ενισχυθούν περαιτέρω οι τράπεζες της Ευρωζώνης, παραθέτουν σε άρθρο τους αξιωματούχοι (Atilla Arda, Daniel Hardy, Maike B. Luedersen) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ).
Όπως αναφέρεται στο μπλογκ του Ταμείου, η αντιμετώπιση των προβληματικών τραπεζών με άμεσο, αποτελεσματικό και ισόρροπο τρόπο, κρίνεται απαραίτητη για την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση.
Αν και έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος, πρέπει να γίνουν περισσότερα, σχολιάζεται.
«Η ύπαρξη ενός υγιούς πλαισίου και η ικανότητα αντιμετώπισης των προβληματικών τραπεζών είναι κρίσιμης σημασίας για την "εξισορρόπηση των όρων ανταγωνισμού" στην τραπεζική ένωση και τη μείωση των κινδύνων.
Απαιτείται ένα πραγματικά κοινό σύστημα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τράπεζες ανταγωνίζονται με βάση τα δικά τους πλεονεκτήματα και δεν ωφελούνται ή δεν ευνοούνται από τη δικαιοδοσία που ενσωματώνουν.
Η καλή εποπτεία μπορεί να μειώσει την πιθανότητα μιας τράπεζας να αποτύχει.
Ο τραπεζικός τομέας της Ευρωζώνης εξελίσσεται διαρκώς και αναμένεται περισσότερη ενοποίηση», σχολιάζουν οι αναλυτές, υπενθυμίζοντας πως ορισμένες τράπεζες της περιοχής παρουσιάζουν χρόνια χαμηλή κερδοφορία, ακόμη και σε καλές εποχές.
Ως εκ τούτου, οι τράπεζες πρέπει να επικεντρωθούν σε πέντε βασικούς τομείς, ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα:

*Πρέπει να ενισχυθεί το νομικό καθεστώς για την έγκαιρη παρέμβαση και τη δυνατότητα έγκαιρης προετοιμασίας.

*Πρέπει να υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη για μια παρέμβαση τράπεζας, οπότε δεν υφίσταται πώληση πυρκαγιάς ή κατάρρευση βασικών υπηρεσιών.

*Μια τράπεζα που έχει διασωθεί πρόσφατα, πρέπει να μπορεί να υπολογίζει σε επαρκή αποθέματα ρευστότητας.
Ο φόβος μιας κατάρρευσης μπορεί να εξάγει αβεβαιότητα και, ακόμη, να παραλύσει τη λήψη αποφάσεων.

Βραχυπρόθεσμα, η ζώνη του ευρώ χρειάζεται:

-Ένα καλά χρηματοδοτούμενο ταμείο για την επίλυση διαφορών.
-Ικανοποιητικά χρηματοδοτούμενα εθνικά συστήματα ασφάλισης καταθέσεων.
-Τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασφάλισης Καταθέσεων για την υποστήριξη των εθνικών συστημάτων ασφάλισης καταθέσεων.
-Τη δημιουργία ικανότητας απορρόφησης ζημιών (MREL), έτσι ώστε κάθε τράπεζα να έχει επαρκή ίδια κεφάλαια και χρέος μειωμένης εξασφάλισης που μπορεί να διατηρηθεί αξιόπιστα.

*Η τραπεζική διάσωση πρέπει να διεξάγεται σε ένα συνεκτικό πλαίσιο.

*Χρειάζονται περισσότερα σε περιόδους εκτεταμένης κρίσης, όταν ο κίνδυνος μετάδοσης είναι ισχυρός.
Οι υπερβολικά αυστηροί κανόνες μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη αβεβαιότητα.

*Το SRF (Single Resolution Board) θα πρέπει να μπορεί να διορίζει εκκαθαριστή και να κινεί διαδικασίες.


www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS