ΕΡΓΑΝΗ: Περισσότερες από 33 χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν το Νοέμβριο του 2018 - Θεσμός η μερική απασχόληση

ΕΡΓΑΝΗ: Περισσότερες από 33 χιλιάδες θέσεις εργασίας χάθηκαν το Νοέμβριο του 2018 - Θεσμός η μερική απασχόληση
Οι προσλήψεις εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας- εκ περιτροπής και μερική- έχουν πάρει πλέον μόνιμο χαρακτήρα αφού σχεδόν έξι στις δέκα γίνονται με αυτό τον τρόπο
Με αρνητικό πρόσημο έκλεισε ο Νοέμβριος σε ότι αφορά την αγορά εργασίας καθώς οι απολύσεις ήταν περισσότερες από τις προσλήψεις.
Αυτό αποδεικνύουν τα στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ που κατέγραψαν απώλεια 33.249 θέσεων εργασίας μέσα στο Νοέμβριο του 2018.
Το ισοζύγιο του εντεκαμήνου ωστόσο είναι θετικό κατά 135.033 θέσεις εργασίας, μια από τις υψηλότερες επιδόσεις από το 2001 έως σήμερα.
Ωστόσο οι προσλήψεις εργαζομένων με ευέλικτες μορφές εργασίας- εκ περιτροπής και μερική- έχουν πάρει πλέον μόνιμο χαρακτήρα αφού σχεδόν έξι στις δέκα γίνονται με αυτό τον τρόπο.
Αναλυτικά, τον Νοέμβριο καταγράφηκαν 196.106 προσλήψεις, ενώ οι απολύσεις-αποχωρήσεις κατά το ίδιο διάστημα ανήλθαν σε 229.355.
Δηλαδή το ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων ήταν αρνητικό κατά 33.249 θέσεις εργασίας. Από τις 229.355 συνολικά αποχωρήσεις, οι 70.225 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 159.130 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Στο διάγραμμα  αποτυπώνεται η ποσοστιαία κατανομή των νέων προσλήψεων ανά είδος σύμβασης εργασίας, για την περίοδο 01.01.2018 – 30.11.2018.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.483.982 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.348.949, εκ των οποίων οι 1.437.556 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 911.393 οικειοθελείς αποχωρήσεις. και αλληλεγγύης, νέα σχήματα.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS